Skatteudvalgsmøde

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -


Læs om Finn Skytte foretræde for Skatteudvalget den 5 april 2018


Vi er blevet snydt af Finansiel Stabilitet for kr. for 6-8 mio.

og har friværdi i vores ejendomme på 18 mio.


Vi har siden 2012 forsøgt, at belåne vores ejendomme uden resultst.

På grund af at SKAT, har lagt os i et skyldner register.   


1. ejendom skyldes kr. 300.000. Kan evt. sælges for kr. 2 mio. Friværdi      kr.  1.700.000

2. ejendom skyldes kr. 2,4 mio.  Kan evt. sælges for kr. 7 mio. Friværdi      kr.  4.600.000

3. ejendom skyldes kr. 1,6 mio. Kan evt. sælges for kr.10 mio. Friværdi       kr.  6.400.000

4. ejendom skyldes ca. kr.10 mio. Kan evt. sælges for  kr.18 mio. Friværdi  kr.  8.000.000


Derfor kan vi ikke betale, vores gæld til SKAT. Og skrev til skatteminister om en løsning.


SKAT er også  ligeglad med ar inddrive penge. Blot de får skyldneren erklæret konkurs


           Danmark opfører sig efterhånden. som en bananstat.  Med den ene store skandale efterfulgt af den anden.

12 mia. her og 80 mia. der.


Mine grundlovssikrede rettigheder er sat over styr. SKAT  forhindrede mig i at få min momssag afprøvet ved EU. 

Sænkede min ejendomsværdi med over 70% - Er det mon bedrageri eller dokumentfalsk.Syv år efter, vinder en af mine kollegaer er "ny"  sag over SKAT i EU, med det samme tema og

præcis det  samme EU direktiv.  32000L0053 - Læs her: Jydske skrotbrødre tryner SKAT

Omkring dobbelt moms på samme vare.


Men se her på hvilket grundlag min højesteretssag startede på. Hvor er min Retssikkerhed.

2 domme i samme sag.


Er mine sager, ikke rent magtmisbrug??


Kære Skatteminister Karsten Lauritzen

SKAT forsøger i den ene ende, at fjerne vores levebrød fra os. Vi skylder 2,6  mio. 

SKAT truer flere gange med konkurs, underminerede vor økonomi, fjerner vores appel mulighed for at få momssag for EU.

Jeg skriver et brev til SKATs Direktør Merete Agersgaard, og beder om at få et møde, men får aldrig svar.   Læs brev.


2017-10-08 - PAS PÅ: Stol ikke på Finansiel Stabilitet,

der nu 2 gange, har fremsendt fakturaer med en fejlberegning på over kr. 100.000 i deres favør.

Har åbenbart ikke den nødvendige rutine til beregne med Ciber Renten. -  Er det en "bank værdig"

Se mail korespondance.

Kære Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Finansiel Stabilitet forsøger i den anden ende, at stjæle kr. 8 mio fra mig.

Hvodan kan tinglysningsretten i Hobro "overse 3 tinglyste rettigheder"

Ved i 2009 skøde min leasede ejendom i DanFinans/Roskilde Bansks konkursbo og over til

Finiansiel Stabilitet, som er et afviklingsselskab ?


Finiansiel Stabilitet må ikke eje vores leasede ejendom iflg. tinglyst leasingkontrakt.

Idet at Finiansiel Stabilitet ikke er er annerkendt pengeininstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse. Og under forudsætning af, at erhververen i et og alt indtræder i de i henhold til nærværende leasingaftale etablerede rettigheder og forpligtigelser for DanFinans A/S over for bruger med respekt af indholdet af leje aftalen med Norsk Hydro Olie A/S. Denne tinglysning man lavede i 2009. Har åbenbart snork sovet.Men ved en forespørgsel til Tinglysningsretten her i 2017, får vi dette svar fra en dommer.Hvordan kan en dommer svare os nedenstående. ?

"Da tinglysningen har tinglyst skødet, må det lægges til grund, at tinglysningen ikke har fundet, at det skete var i strid med andre rettigheder."ER DET BLEVET SÅ GALT I DANMARK, AT MAN IKKE MERE KAN STOLE  PÅ EN TINGLYSNING.? OG AT ET BANKAFVIKLINGSSELSKAB BRUGER SÅ UFINE METODER TIL AT STJÆLE EN BORGER RETTIGHEDER.Vi har en tinglyst købsret. Se tinglysning                            Finiansiel Stabilitet´s Formålsparagraf tillader ikke dette.læs: Hele sagen med Finiansiel Stabilitets besynderlige adfærd.


Mail til Direktør Henrik Bjerre Nielsen. Finiansiel Stabilitet.


Finansiel Stabilitet er godt på vej til at stjæle vores 8 mio - Og vi skylder " kun SKAT kr. 2.5 mio."

ER DET IKKE DET MAN KALDER BANANSTAT,Her vil Finiansiel Stabilitet stjæle vores ejendom "Kompensere med 2 mio."   en ejendom der er 18 mio værd


Her i andet forsøg vil Finiansiel Stabilitet direkte med gangster metoder at tilegne sig min leasede ejendom, idet de håber på, at SKAT får os lukket. Først at vil give 3 mio. i kompensation for at flytte. 3 mio. i godtgørelse. Som efterfølgende  løbes fra. Fordi som de selv oplyser hvidt og bredt, har tiden og vente på vi går konkurs. Men hvordan kan Finansiel Nu har de ventet siden 2008 i den spekulation.


Efterfølgende ville Finiansiel Stabilitet altid give kr 500.000, hvis vi flyttede.

Finiansiel Stabilitet v/Peter Westphael har personligt oplyst, at de vil vente på, at vi går konkurs så de kan stjæle ejendommen.


Hvad sker der bag ved i Finiansiel Stabilitet. Hvorfor er de så forhippet på at få lige netop min ejendom. Er Finiansiel Stabilitet ikke

sat i verden for at kunne afvikle Roskilde Bank med mere.  Jeg mener da ikke Finiansiel Stabilitet skulle købe ejendomme og efterfølgende drive en leasingvirksomhed.Kan I ikke sammen  få lovliggjort det anerki der er i ophuggerbranchen med skrotning af biler. Eller

lade os andre der er registreret, få lov at arbejde på samme vilkår.

Ellers er det ulige konkurence og må så evt. være konkurencestyrelsen eller et EU anliggende.

Syv år efter, vinder en af mine kollegaer er "ny"  sag over SKAT i EU, med det samme tema og

præcis det  samme EU direktiv.  32000L0053 - Læs her: Jydske skrotbrødre tryner SKAT

Omkring dobbelt moms på samme vare.
Efter vi tabte vores momssag i 2012 i højesteret.

Har SKAT gjort alt for at stækket os. Så vi ikke økonomisk, har haft mulighed, for at få sagen prøvet i EU.


Vore problemer startede da SKAT i 2012-13 begyndte sin heksejagt på mig. Uden lovhjemmel.  at indkrasse kr. 1.2 mio.  Med kr. 100.000 om måneden. Og fra start gjorde det umulig for mig, at klage til EU med min momssag.SKAT sænkede min ejendomsværdi med over 70 % - Læs historien her.  SKAT gjorde det umuligt for os, at låne penge.                                                                 

                                                                         

                                       


Der forsvinder ulovligt ca. 63.000 skrotbiler i Danmark.

Hoved regning 63.000x10.000 = 630 mio.


Og de manglende biler, er ved at underminere de etablerede ophuggere i Danmark.

Der er gået omkring 25 ophuggere konkurs indenfor de senere år. d.v.s.

At over en treidedel af bilerne er forsvundet

Læs: Rapport


De Danske ophuggere kan ikke betale samme pris for en skrotbil, som de ulovlige kan gøre.

Vi skal certificeres hvert år og miljøgodkendes. Aflevere væsker på modtagerstationer.   

Lave affaldsregnskaber. Årlige lift og porte aftersyn.

Vi har ikke en chance for at hamle op med de ulovlige ophugninger. Går man ind og Googler efter eks. skrotbil århus havn. Kommer der ca. 15 visninger frem.


Hvoraf de 12 hjemmesider er ulovlige. Dvs. De kører med hemmelige telefon numre

eller taletidskort. Siderne er ikke med CVR numre. Der er ikke adresse på hvor de driver firmaet fra.


De er ikke miljøgodkendte og sidst men ikke mindst de er ikke godkendte af miljøstyrelsen til at må modtage skrotbiler. De står ikke på listen over lovlige modtagere.

Ergo. Det er luft skrotbilejerne står og handler med.


HVORFOR HAR MYNDIGHEDERNE IKKE STOPPET DEN ULIGE KONKURENCE,  VED AT ACCEPTERE DE ULOVLIGE OPHUGGERE OG LADE DEM FORTSÆTTE MED, OG ISTEDET JAGE DE OG SLAGTE DE LOVLIGE OPHUGGERE SIDEN 2012.


DET MÅ SKATTEMINISTEREN, JUSTITSMINISTEREN OG MILJØMINISTEREN GERENE GIVE MIG ET SVAR PÅ.I 2007 får tildelt en kvote til opførelse af dagligvarebutik.

i 2010 måtte vi opgive idet Aarhus kommune også mente at naboen skulle have samme mulighed. Og lavede en ny kommuneplan, med 2 dagligvarebutikker.

Forinden havde vi fået godkendt alle detaljer til byggeriet og manglede kun,

at få lov til at bruge de eksisterende indkørsler vi brugte til vor tankstation.

Læs: videre

Finn Skytte kunne ikke få indkørsler til en dagligvarebutik på sin ejendom på Grenåvej.

På trods af at alt var godkendt og havde dem i forvejen til en tankstation.Aarhus kommune og Naturklagenævnet kører sag mod Finn Skytte.

Hvor alle regler om retssikkerhed er tilsidesat.

Naturklagenævnet vil have en mur og en bygning nedrevet. Fordi muren er "skæmmende." Naturklagenævnet har ikke besigtiget ejendommen. På trods af at Aarhus kommune tidligere havde givet tilladelse til fortsættelse af byggeriet. Og senere gav en landzone tilladelse.

Finn Skytte har været sigtet i 8 -10 år for overtrædelse af landzoneloven.

Læs videre

Læs: tilladelse til fortsættelse af byggeri, fra Aarhus Kommune.


Læs: Landzone tilladelse


Læs: Aarhus Kommunes magtmisbrug.


NB. Det skal bemærkes. At sagen næsten var færdigbehandlet i 2008. Men daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen sendte personligt, sagen tilbage til fornyet behandling med nyt sagsnummer.


Hør om SKAT´s Sammenbrud.                                                                           Hør om SKAT´s Genopretning.