SKAT foretager udlæg i treidemands bil.

 

SKAT foretager udlæg i treidemands bil.

Var så forhippet på, at få sikkerhed i, en gæld, som er opstået med tilbage virkende kraft og uden lovhjemmel.  At SKAT foretager udlæg i en autotransporter, som Skrothandler Finn Skytte har leaset.

 Se dokumenter.


KAMMER

SKAT GØR HVAD DET PASSER DEM.

Eksperter rejser tvivl om Skats fifleri

http://epn.dk/samfund/politik/ECE6808376/eksperter-rejser-tvivl-om-skats-fifleri/