Momssagen endte i et justitsmord

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -


Momssagen endte i et justitsmord

på Skrothandler Finn Skytte.


Kammeradvokaten stod i Højesteret i andet indlæg og gav   5 dommere et vink med en vognstang:


"at hvis SKAT tabte sagen, skulle Staten af med kr. 192. mio." 


Se skandale dommene her.

Og bemærk at der er kun en borgervenlig dommer i Vestre landsret, som giver Skrothandler Finn Skytte medhold. 


Men det passer også med de undersøgelser, som den tidligere formand for skatterådet Lida Hulgaard har lavet om SKAT.Højesteretsdom 5-0Vestrelandsretsdom 2-1

Østrelandsretsdom

Landsskatteretsdom nr. 1

Landsskatteretsdom nr. 2