Skat nedsætter ejendomsværdi med 70 %

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -SKAT nedsætter ejendomsvurdering med 70 %,

med tilbagevirkende kraft. Med hemmelig vurdering

For at erklære Skrothandler Finn Skytte konkurs og undgå en kommende retssag.Skrottandler Finn Skytte ikke måtte ikke være istand til, at kunne stille en sikkerhed.  For en moms, som SKAT har opkrævet med tilbagevirkende kraft. uden lovhjemmel. Og SKATs motiv er tilsyneladende det at: SKAT: ville erklære Finn Skytte

konkurs og derved undgå en ny retsag, som er under opstart ved domstolene. Anlagt af Finn Skytte.Læs et skræmmende notat fra en

Landsskatteretsdommer.

Og bemærk forskellen i Notat og dom.


Sagen SKAT vil undgå retsag

Stævning

Bilag


Skat vil nu foretage udlæg

den 19. feb. 2013 for en moms , som var opkrævet med tilbagevirkende kraft, fra 2006-2010, og uden lovhjemmel.

(Læs ovenstående stævning.)


Vi tilbød SKAT ,  at de kunne få udlæg i vor ejendom på Viborgvej 792, 8471 Sabro, for de kr. 3 mio. som SKAT mente at have tilgode.  Ejendomsvurderingen var på kr. Kr. 7.750.000.  Og vi skyldte omkring kr. 1,3 mio.

Men Skat hev en vurdering frem af tasken som var pludselig var på 2,6 mio.


OG BEMÆRK. DEN VAR UDSKREVET DEN 18. Feb. 2013.


Skats egen vurdering 18. feb. 2013


UPS.!!!!

Lige efter udlægsforretningen udskrev vor revisor en ejendomsvurdering, som igen lød på  Kr. 7.750.000.


Vurdering på 7.750.000 - 19. feb. 2013


Vi skrev til SKAT.

at vi ikke kunne forstå deres vurdering, og at det måtte bero på en fejl.  Ejendommen var i årene 2011 - 2012 renoveret for

flere mio. kr.  Bla. en ny hal, til en pris af ca. 1,5 mio. 


Læs skrivelse til SKAT.SKAT: svarer med uld i mund

og viger udenom de konkrete spørgsmål. Skat blev bla. spurgt hvorfor man under rundvisningen havde oplyst, at man kun villle sænke værdien med 1 mio. Og straks lægge den 1 mio. på igen, når hallen var færdig.

Kælderen var ikke under vand under vurderingsforretningen, som SKAT Skriver.

Kloakeringen var næsten færdiggjort.


Årsagen til, at ejendommen blev solgt til kr. 1 mio.

og, at der ikke kom bud på ejendommen på tvangsauktionen, var, at ejendommen var udlejet til flere kriminelle lejere af anden etnisk herkomst .på lejekontrakter som havde lange opsigelser og nogle med store depositum. Og 18 dec. 2011 fandt politier 11 kg kokain.


HVEM VIL KØBE EN SÅDAN EJENDOM ?  læs svaret  fra SKAT.


Med SKATS nye våben hemmelig ejendomsvurdering.


Hvordan kan SKAT sige:

at deres hemmelige vurdering udskrevet  dagen før udlægsforretningen, lydende på 2.6 mio. Og har været gældende siden 2011.

Når vi dagen efter den. 19. feb. 2013 udskriver en vurdering på  7.75 mio. 


Vurderingen på 7.75. mio. har været gældende heletiden.


MAN KAN IKKE 2 ÅR EFTER AT SKAT  oplyser at de i 2011 har  nedsat vurderingen til 2.6 mio.  UDSKRIVE EN VURDERING  PÅ 7.75 mio på

SKAT´s hjemmeside.


Det er da tydeligt at SKAT har konstrueret vurderingen på 2.6, for at fjerne Skrothandler Finn Skytte mulighed for at kunne

stille sikkerhed. Og for at underbygge vores påstand viser følgende private vurderinger, som er lavet efter SKAT´s vurdering.  At SKAT ikke

har rent mel i posen.


SKATs hemmelige vurdering, som tilsyneladende er opfundet til lejligheden.Udskrevet af SKAT den 18 februar 2013  på                                                  kr. 2.600.000.Officiel vurdering. Udskrevet den 19 februar 2013. på                                  kr. 7.750.000.European Property Group: vurderer ejendommen til                                    Kr. 5.725.000.Vurdering fra Nybolig Erhverv i 2014 er på                                                   kr.. 8.000.000.
Historiske salgspriser for Viborgvej 792 - 8471 Sabro.                                 Historiske salgspriser
I VOR VERDEN:  LIGNER DET DOKUMENTFALSK OG BEDRAGERI.


Tilbage til forsiden