Dokumenter i Dato orden

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -Momssagen´s dokumenter dato orden
Her kan du læse det EU direktiv samt skrotloven som Miljøstyrelsen, Skat  fire ministre det halve folketing har bygget hele vores momssag op på
Momssagen/Skrotsagen1999 - Fejlbekendtgørelse: Bekendtgørelse (reg. ejer kan få en godtgørelse)

1999 - Bekendtgørelse


2002 - Ny bekendtgørelse som er rettet ind efter EU direktiv og lovgivning. Her kan en ejer få en skrotpræmie.

2002 - Bekendtgørelse


Her starter momssagen ved, at SKAT behandler momsen forskelligt i regionerne. I Vejle og Viborg skal man ikke betale moms af den samme vare 2 gange. Men Danish Car Service ApS er så uheldig at bo i Århus. Og derfor betale moms af den samme vare to gange.

2004-01-20 - Revisor til Skat - Lars Rendboe

2004-01-29 - Skrivelse Fra Lars Rendboe - SKAT

2004-03-02 - Fra Skattestyrelsen til Busch Sørensen.

2005-02-21 - Orientering bekendsgørelse

2006-01-09 - Mail fra Stig Jacobsen SKAT AKTINDSIGT - NOTAT


Her annerkender Miljøstyrelsen det rette ejerskab af skrotbiler, at har man købt en skrotbil på en slutseddel er man den rette ejer og kan få en skrotpræmie. D.V.S. At det tog Miljøstyrelsen hele 3 år at rette ind efter deres egen "Nye bekendtgørelse fra 2002 og til 2005. Med begrundelsen "AT Miljøstyrelsen havde mere presserende sager end at rette praksis ind efter lovgivningen."

2005-11-23 - Brev til autoophuggere af 23. november 20052006-05-02 - OMBUDSMANDSSAG - Email - Frode Pilgård

2006-05-07 - CONNI HEDEGÅRD - SVAR TIL FOLKETINGET

2006-10-26 - Pilgaard til Peter Grau Miljø - Skat - Stig Jacobsen

2006-10-31 - Mail til Stig Jacobsen SKAT

2006-10-31 - Mail til Stig Jacobsen SKAT BILAG 1

2006-10-31 - Mail til Stig Jacobsen SKAT BILAG 2

2006-10-31 - Mail til Stig Jacobsen SKAT BILAG 3

2006-11-22 - Miljøstyrelsen svarer Skat om regler for skrotning

2006-12-27 - Forespørgsen til PETER GRAU - om notatindsigt

2007-01-08 - Stig Jacobsen og Lars Rendboe Aktindsigt

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering 01

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering 01 BILAG 1

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering 01 BILAG 2

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering BILAG 1

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering BILAG 2

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering BILAG 3

2007-01-23 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering BILAG 4

2007-02-01 - Miljøstyrelsen til Finn Skytte - Aktindsigt

2007-02-04 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering

2007-02-04 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering - BILAG 1

2007-02-04 - Mail til Stig Jacobsen Skat Orientering - BILAG 2

2007-02-05 - DCS - special aftale Frode Pilgård Miljøordningen

2007-02-05 - mail fra Peter Grav Miljøstyrelsen

2007-02-05 - OMBUDSMANDSSAG - Email - Frode Pilgård

2007-02-13 - Stig Jacobsen aktin - FRA LIS VEDEL MILJØMST

2007-02-13 - Mail fra Stig Jacobsen aktindsigt - NOTAT

2007-02-13 - OK Akt - Miljøstyr svar til Told og skat i nov 2006

2007-02-16 - mail Stig Jacobsen Skattestyrelsen - Finn Skytte

2007-03-05 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers

2007-03-07 - rykker mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers

2007-03-08 - BREV OM 2.000.000 i FORSKUD

2007-03-08 - SVAR PÅ BREV OM 2.000.000 i FORSKUD

2007-03-11 - Klage Ombudsmanden over Skats sagsbehand

2007-03-11 - Klage Ombudsmanden over Skats sagsbehand-2

2007-03-16 - FORESP TIL MILJØSTYRELSEN

2007-03-17 - FORESP OM GAMLE SKROTATTESTER

2007-03-17 - FORESP OM UDB AF SKROTPRÆ PÅ GL SKROTAT

2007-03-17 - Mail  Stig Jacobsen  AKTIND - NOTAT - BILAG 1

2007-03-17 - TIL - Fra Frode Pilgård Miljøord for biler - BILAG 2

2007-03-17 - Til Miljøminister Conni Hedegaard - Orientering

2007-03-20 - Lov gælder ikke for autoop - NOTAT - F PILGÅRD

2007-03-20 - SVAR OMBUDSMAND

2007-03-22 - SVAR FRA SKAT

2007-04-01 - Marianne Moth Miljøstyr Brev af 17 marts 2007

2007-04-01 - Mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-10 - Skat Randers Sagsfremstilling

2007-04-11 - Rykker på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-11 - SVAR på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-16 - Forslag til afgørelse Skattecenter Randers

2007-04-16 - Mail på rykker Marianne Moth -svar på skrivelse af 17 marts

2007-04-16 - Rykker på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-16 - Sagsfremstilling Skat Randers        ok

2007-04-16 - Svar fra Marianne Moth Miljøstyrelsens

2007-04-16 - SVAR på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-18 - SVAR FRA SKAT - FORSLAG

2007-04-20 - Rykker på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-20 - SVAR på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-20 - Rykker på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-24 - Skrivelse til Skattecenter Randers - Forslag til afgørelse

2007-04-26 - Rykker på mail Marianne Moth Miljøstyrelsen

2007-04-29 - Danish Car Service - Orientering om skat Ombudsmanden

2007-04-29 - Klage til Ombudsmanden over manglende svar fr…

2007-04-29 - Orientering om skat Ombudsmanden OK - AFSENDT

2007-04-29 - Skriveelse til Skatecenter Randers - Afgørelse

2007-05-01 - Orientering om skat Ombudsmanden OK - AFSENDT

2007-05-03 - SVAR FRA LIS VEDEL - Finn Skytte april 07 endeligt

2007-05-07 - FORESPØRGSEL om MANGLENDE SVAR PÅ BREV AF 17 …

2007-05-07 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers

2007-05-07 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers BILAG 1

2007-05-07 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers BILAG 2

2007-05-07 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers BILAG 3

2007-05-07 - mail til Gitte Mikkelsen Skat Randers BILAG 4

2007-05-07 - mail til Stig Jacobsen Skattestyrelsen

2007-05-07 - mail til Stig Jacobsen Skattestyrelsen BILAG 1

2007-05-07 - mail til Stig Jacobsen Skattestyrelsen BILAG 2

2007-05-07 - Orientering om svar fra miljøstyrelsen Ombuds…

2007-05-07 - Orientering om svar fra miljøstyrelsen Ombudsmanden OK - AFSENDT

2007-05-08 - Kvittering for modtagelse af mail fra Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-05-15 - Ombudsmand svar på klage

2007-05-25 - Orientering om rykker til skattecenter Rander…

2007-05-25 - RYKKER FOR AFGØRELSE SKATTECENTER RANDERS

2007-05-30 - Afgørelse fra skat Randers

2007-05-30 - Afgørelse Skattecenter Randers

2007-05-30 - Klage over afgørelse fra skattecenter Randers OK AFSENDT

2007-06-06 - Ombudsmand svar på klage Told og skat

2007-06-11 - Henning Rasmussen - forespørgsel om Peter Grav - Skattefri

2007-06-11 - Svar fra  Peter Grav til Henning Rasmussen om skattefrihed

2007-06-20 - Bilag 1 - Klage af skats afgørelse Til Landsskatterettten

2007-07-11 - Forespørgsel om fortolkning Miljøstyrelsen Lis Vedel

2007-07-11 - Skrivelse til Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-08-15 - Mail fra Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-10 - Mail til Lis Vedel - fra Hørlyck og Steffensen

2007-09-10 - Mail til Lis Vedel Miljøstyrelsen Rykker

2007-09-10 - Mail til Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-11 - Ny forespørgsel Lis Vedel

2007-09-11 - Skrivelse fra Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-11 - Skrivelse til Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-11 - Svar af Lis Vedel - BEMÆRK SVAR IKKE ER FYLDESTGØRENDE

2007-09-12 - Mail til Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 1

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 2

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 3

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 4

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 5

2007-09-12 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 6

2007-09-13 - Aftalebekræftelse med Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-14 - Miljøstyrelsens indrømmelse

2007-09-14 - Lis Vedel Miljøstyrelsen SUPLEMENT TIL SVAR 11.09 2007

2007-09-14 - Mail fra Lis Vedel Miljøstyrelsen

2007-09-17 - Mail til Direktør Ole Christiansen  L VEDEL OG M MOTH FORSTÅR IKKE   SPØRGSMÅLENE

2007-09-17 - Mail til Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen BILAG 1

2007-09-20 - Skrivelse samt svar fra Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen

2007-09-21 - Svar fra Direktør Ole Christiansen  Miljøstyrelsen

2007-11-26 - REPLIK - Niels Lomborg

2007-12-13 - Bilag 3 - Landsskatteretten - Rykker for klage

2008-01-04 - Bilag 4 - Busch Sørensen - Skrivelse til Landsskatteretten

2008-01-06 - spørgsmål 143

2008-01-14 - Svar til folketinget

2008-01-21 - Fra Mimistersekretæren

2008-01-23 - Svar fra Mogens Jensen

2008-01-24 - Forespørgsel Fra Karina Lorentzen til miljøminister Troels Lund Poulsen -Miljøudvalget

2008-01-24 - Planlægningsudvalget FOLKETING

2008-01-24 - Svar fra Miljø og Planlægningsudvalget

2008-01-29 - DUPLIK - Kammeradvokat

2008-01-29 - Duplik Kammeradvokaten

2008-02-01 - Telefonmøde Byrettem København

2008-02-10 - Rykket for yderligere aktindsigt

2008-02-20 - Svar fra Stig Christensen manglende notat - Aktindsigt

2008-02-21 - Finn Skytte til Troels Lund Poulseen - Anmodning om møde

2008-02-21 - Niels Lomborg Tom Behnke

2008-02-26 - Landsskatteretten - bruger anden dom til at sammenligne vores med (2)

2008-02-26 - Lis Vedel - Aktinsigt

2008-03-10 - Klage til Landsskatteretten

2009-04-02 - Åben brev - Kære Kristian Jensen OK

2008-04-09 - Svar fra Skatteministeren - Tom Behnke

2008-05-13 - Forord på svar

2008-05-15 - Skrotningsgodtgodtgørelse Bilag til mail - Kristian Jensen

2008-05-28 - SKAT  Anmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse

2008-06-05 - Påstandsdokument - Niels Lomborg

2008-06-05 - Påstandsdokument Kammeradvokat

2008-10-17 - Bilordningen Kulancesag

2008-11-17 - Landsskatteretten overhører advarsel.

2009-01-16 - Landsskatteretten overtræder EU lovgivningen

2009-02-19 - Grundloven sat ud af kraft - Niels Lomborg

2009-02-28 -TV Avisen - Finn Skytte har i årevis kæmpet for at få sine tre millioner kroner tilbage

2009-03-19 - Motormagasinet - Troels Lund Poulsen

2009-03-26 - Udtalelse på dom - revisor

2009-03-27 - Tilbudte mødetider Troels Lund Poulsen

2009-03-31 - Troels Lund Poulsen evt. mødetids oplæg.1

2009-03-31 - Troels Lund Poulsen evt. mødetids oplæg

2009-03-31 - Anden momssag

2009-04-02 - Åben brev - Kære Kristian Jensen forkortet

2009-04-02 - Tom Behnke - møde Finn

2009-04-03 - Åbent brev Kristian Jensen

2009-04-03 - Åbent brev Kristian Jensen - bilag


Skatteminister Kristian Jensen vil ikke møde Finn Skytte

2009-04-14 - Kristian Jensen vil ikke møde Finn Skytte


Her fremsedes en stævning med appel af landsskatterettens  2 domme fra 15  og 19 jan. Indenfor 4 måneders fristen. Stævningen blev kun fremsendt til SKAT i Randers og Landsretten i Viborg, for at vi ikke ville fortælle Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen at vi havde appeleret. Så var vi nemlig klar over at ingen af ministrene ville udtale om sagen fordi der så pludselig igen var en sag ved domstolene.

2009-04-16 - STÆVNINGHer forberedes til samrådet den 22. april i Folketinget til, at skulle høre Troels og Kristian´s forklaring.

2009-04-18 - Niels Lomborg Spørge Tema

2009-04-19 - Claus Mølgaard - Bestilling af plads

2009-04-19 - Claus Mølgaard - Endelig bestilling af plads

2009-04-19 - Claus Mølgaard - Spørge Tema

2009-04-19 - Niels Lomborg .- Claus Mølgaard - Spørge Tema


Traktor Troels tromler Skrothandler.

2009-04-21 - Ekstrabladet - Traktor TroelsTroels og Kristian - Lyver 2 gange i et samråd.


1. - Om en kammeradvokat undersøgelse der aldrig har fundet sted.. Troels oplyste Motormagasinet den: 2009-03-19 at den var startet. Men den  2009-05-12  Oplyser Kammeradvokaten at han er indhabil og ikke kan lave en undersøgelse. Med den uenighed der er imellem Miljøministeriet og Skatteministeriet. Men Troels oplyste i samrådet, at der allerede var lavet skriftelige spørgsmål til han´s selv opfundne Kammeradvokatundersøgelse. Troels lovede Nick Hækkerup at fremsende de spørgsmål han havde stillet Kammeradvokaten. Og senest den 1 juni 2009, ville redegørelsen fra Kammeradvokaten komme.


2. - Hvis ejeren af en skrotbil sælger sin bil til en autoophugger, og autoophuggeren herefter vælger at skrotte den, kan autoophuggeren få udbetalt en skrotningsgodtgørelse. I de

tilfælde får autoophuggeren ikke vederlag  for at affaldsbehandle sin egen bil, og skal derfor ikke betale moms. Den 2009-12-15 udtaler Kristian Jensen for Folketingets talestol.

2009-04-22 - Hør samrådet hvor Troels og Kristian lyver 2 gange.

2009-04-22 - Talepapiret hvor begge ministre lyver.2009-04-22 - Finn til Benny Hjortkær Hansen

2009-04-22 - Pressemeddelelse

2009-04-23 - Benny Hjortkær KPMG 

2009-04-23 - Motormagasinet samråd


Efter samrådet vil Troels og Kristian nu pludselig gerne møde Finn Skytte.

Kristian og Finn mødtes i Finn´s Autocamper i Lund ved Herning. 


Troels og Finn mødtes i Vejle.


Se SMS korespondance med Finn og begge ministre.

2009-04-23 - 9-52- Kristian Jensen - Finn

2009-04-24 - 13-28 - Kristian Jensen - Finn - Møde

2009-04-24 - Kristian - Finn - møde kristian


Sikkert aldrig før sket, at 2 ministre mødes privat med en borger.

2009-04-24 - Møde Kristian Jensen autocamper parkeringsplads

2009-04-27 - Finn - Kristian Jensen - Forhandling

2009-04-30 - 11-55 - Finn - Kristian Jensen

2009-04-30 - 12.40 - Kristian Jensen - Finn

2009-05-02 - 11-23 - Finn - Troel Lund Poulsen

2009-05-02 - 11-27 - Troels Lund Poulsen - Finn - Møde

2009-05-02 - 11-32 - Finn - Troels Lund Poulsen

2009-05-03 - 17-53 - Finn - Troels Lund Poulsen

2009-05-03 - 18-57 - Troels Lund Poulsen - Finn

2009-05-03 - 19-49 - Finn - Troels Lund Poulsen

2009-05-04 - 8-24 - Finn - Troels Lund Poulsen

2009-05-04 - 11-22 - Finn - Kristian Jensen

2009-05-04 - 12-25 - Troels Lund Poulsen - Finn


Skatteminister Kristian løber fra en aftale.

2009-05-04 - 12-54 - Kristian Jensen - Finn

2009-05-05 - 20-48 - Finn - Kristian Jensen

2009-05-05 - 21-11 - Kristian Jensen - Finn

2009-05-05 - 21-58 - Finn - Kristian Jensen

2009-05-05 - Finn - Kristian - Brudt aftale

2009-05-05 - Til Kristian Jensen Sendt


2009-05-12 - Kammeradvokat - Miliøministeriet Indhabil. MED GULE BEMØRKNINGER

2009-05-12 - Kammeradvokat - Miliøministeriet Indhabil

2009-05-12 - Skrotsagen mere belastende for skatteminister Kristian Jensen og Troels Lund Poulsen end sagen imod Søren Gade - Gade har løjet i god tro

2009-05-13 - Finn -Troels Lund Poulsen Konklution af møde

2009-05-20 - Kammeradvokat - SVARSKRIFT  U BILAG 1

2009-05-24 - Søren Juel Jensen - Svend Auken

2009-05-24 - Søren Juul Jensen - Ole Sohn

2009-05-25 - Finn Skytte - Thor Pedersen

2009-05-25 - Finn Skytte - Thor Pedersen bilag

2009-05-25 - Finn Skytte -Svend Auken

2009-05-25 - Finn - Folketingets formand Thor Pedersen OK

2009-05-25 - Finn Skytte - Jens Vibjerg - Folketingets præsitium

2009-05-25 - Spørgsmål  til Troels fra skatteudvalget

2009-05-27 - Søren Juel Jensen - Svend Auken

2009-05-28 - Kristian Jensen - Nummerplade problem - 1

2009-05-28 - Kristian Jensen - Nummerplade problem - 2

2009-05-29 - Niels Lomborg - Bilordningen - Krav 0001

2009-05-29 - Niels Lomborg - Kamadv - Forlig forslag

2009-06-02 - Niels Lomborg svar på afslag mail

2009-06-02 - Niels Lomborg svar på afslag2009-06-03 - Århus Stiftetidende


Tom Behnke - Grotesk sag - Betal

2009-06-04 - Stiften - Tom Behnke Politikere  Grotesk sag, betal2009-06-11 - Finn - Kristian

2009-06-12 - Finn Skytte - Jacob Jensen Venstre

2009-06-15 - Morten Egeskov Borgmester kandidat Venstre

2009-06-17 - Børsen Jette Aagaard - Finn Skytte

2009-06-17 - Erhvervsbladet - Finn Skytte

2009-06-18 - Børsen - Jette Aagaard - Finn Skytte - udkast

2009-06-18 - Erhvervsbladet - Finn Skytte

2009-06-18 - Folketingets formand svar til  Finn Skytte

2009-06-18 - Nick Hækkerup - Finn Skytte - Facebook

2009-06-22 - Børsen Jette Aagaard - Finn Skytte

2009-06-22 - Folketingets Formand - brev af 18 juni 2009 til Finn Skytte´s henvendelse om momssag

2009-06-22 - Mail fra Thea Halse - Udvalgssekretær - 1

2009-06-22 - Mail fra Thea Halse - Udvalgssekretær - 2

2009-06-22 - Nick Hækkerup - Finn Skytte - Facebook

2009-06-22 - Skatteudvalget - Finn Skytte

2009-06-22 - Skatteudvalget - Finn Skytte Bilag

2009-06-22 - Skatteudvalget - Finn Skytte svar på brev

2009-06-22 - TAMILSAGEN ok 1

2009-06-23 - Børsen Jette Aagaard - Finn Skytte Facebook

2009-06-23 - Stiften - Finn Skytte Facebook

2009-06-30 - Bilag 1

2009-06-30 - Bilag 2

2009-06-30 - Bilag 3

2009-06-30 - Bilag 4

2009-06-30 - Vestre Landsretsdom - Peter Skårup Bilag 1

2009-06-30 - Spørgsmål til retsudvalget - Peter Skårup Bilag

2009-06-30 - Kristian Jensen svar til folketinget

2009-07-01 - Lars Lykke - Finn Skytte

2009-07-01 - Statsminister Lars Lykke Rasmussen

2009-07-02 - Svar Fra Lars Lykke Rasmussen Finn Skytte

2009-07-03 - Finn Skytte mail

2009-07-07 - Svar til Lars Lykke - Skrivelse fra Facebook

2009-07-08 - Svar Klage af Landsskatterettens sagsbehandling

2009-07-08 - Til Lars Lykke Rasmussen

2009-07-10 - Miljøministeriet

2009-07-10 - Miljøministeriet - bilag 1

2009-07-10 - Miljøministeriet - bilag 2

2009-08-11 - Til Lars lykke Rasmussen - Magtmisbrug

2009-08-24 - Arbejdsproces - Danish Car Service ApS

2009-08-24 - Replik - Kristian og Troels Slæbes i retten

2009-09-14 - Kammeradvokat får frist til 6 Okt

2009-09-24 - Lagt ud på Ritzau

2009-10-06 - DUPLIK - KAMMERADVOKAT FORSTÅR INTET

2009-10-22 - Kammeradvokat Replik

2009-10-30 - Svar fra Miljøministeren.

2009-10-30 - Svar fra Miljøministeren GUL.

2009-11-15 - Skatteminister i samråd

2009-11-25 - Processkrift

2009-12-15 - Beslutningsforslag - MED GULE MARKERING

2009-12-15 - Forhandling af beslutningsforslag

2009-12-16 - Fra revisor - 1

2009-12-16 - Fra revisor - 2

2009-12-22 - Kammeradvokat processkrift

2010-01-06 -  kommentar til processkrift

2010-01-07 - LÆS NY SKM

2010-01-18 -  Prossesskrift Vidneafhøring

2010-01-18 - PROCESSKRIFT vedr. bevisførelse

2010-01-25 - Etablering 2 virksomheder

2010-01-26 - Brev ang opsplitning af aktiviteterne i Danish Car Service ApS.

2010-01-28 - Sagsøgtes processkrift 28.01.2010

2010-02-16 - Udsættelse af Landsretsagen - brev landsretten

2010-03-02 - Extrakt Vestre Landsret.

2010-03-03 - Kommentar af Kammeradvokats påstandsdokument

2010-03-07 - Bilag OM FORTRYDELSE AF SKROTNING

2010-05-18 - INCASSOKRAV

2010-05-19 -  Notat skatteudvalget

2010-05-19 - Notat skatteudvalget invitation

2010-05-19 - Notat skatteudvalget oversendelsesbrev

2010-05-25 - SKAT SÆTTER VICEDIREKTØR TIL AT GØRE KRAV GÆLDENDE

2010-06-07 - Henvendelse til Ida Auken

2010-06-16 - Orienteringsbrev

2010-08-10 - SKAT RANDERS - FORSLAG

2010-10-13 - DAG's høringsvar ny bekendtgørelse

2010-11-19 - Tilretning af lovgivning i verserende sag

2011-01-10 - NOTAT med bilag


Proffessor Ole Bjørn: Det forekommer fuldstændig uantageligt at din klient  skal betale

milionbeløb, fordi Skatteministeriet og Miljøministeriet ikke er i besidelse af den begrænsede administrative kompetense, der skal til for at løse dette i virkligheden ganske simple problem.

2011-03-07- Ole Bjørn


Skatteminister Thor Möger Pedersen vil ikke møde skrothandler Finn Skytte

2011-10-24 - Anmodning om at møde skatteminister

2011-11-30 - Afslag Thor Möger Pedersen


Dom og et Notat fra en dommer fra landsskatteretten. Som åbenbart ikke hænger sammen.

2012-09-21 - JUSTITSMORD - Notat og Dom passer ikke sammen


Her stævnes SKAT for deres slingrekurs i momsbehandlingen.

Hvor SKAT går 5 år tilbage og opkræver en moms som SKAT via Miljøministeriet  i 2006

selv måtte erkende  ikke skulle afregnes. Altså  laver SKAT lovgivning med tilbagevirkende kraft.  Og i 2013 har SKAT opkrævet 1.3 mio. kr. og sager er endnu ikke domforhandlet.

2013-04-10 - stævning

2013-04-10 - bilag 1

2013-04-10 - bilag 2
2013-04-10 - Mailbrev til retten (2)


2013-06-03 - Skrivelse til Fhv. Skatteminister Holger K Nielsen - med en anmodning om, at Finn Skytte måtte få en anstændig behandling af SKAT. Som under konkurs trusler, mindst skulle betale kr. 100.000 pr/måned. Af moms gæld SKAT endnu ikke havde lovhjemmel til at opkræve endnu.

Brev til Fhv. Skatteminister Holger K. Nielsen                       

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6 


2014-10-03 - Vi skriver så til vores nye Skatteminister Morten Østergaard

Brev til Skatteminister Morten Østergaard                               

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4


Rykket for svar 2014-04-25

2014-04-28 - Svar fra Skatteminister Morten Østergård.-Ejendomsvur docx

2014-04-28 - Svar fra Skatteminister Morten Østergård2014-03-11 - Jesper Petersen - Svar på Brev til Morten

2014-04-15 - Tom Behnke - Svar på Brev til Morten


Lars Løkke Rasmussen svarer på henvendelse, om brev til Skatteminister Morten Østergaard

2014-04-24 - Lars Lykke Rasmussen - Svar på Brev til Morten

2013-04-19 - Lomborg - Skat - Henstand

2013-05-10 - BT - debatinlæg

2013-05-10 - Jyllandsposten - debatinlæg - Standartsvar

2013-05-10 - Jyllandsposten - debatinlæg

2013-05-12 - BT - SKATS SVINESTREGER

2013-05-12 - SKATS SVINESTREGER

2013-05-24 - Peder Pores - Vurdering

2014-03-11 - Jesper Petersen - Svar på Brev til Morten

2014-04-15 - Tom Behnke - Svar på Brev til Morten

2014-04-24 - Lars Lykke Rasmussen - Svar på Brev til Morten

2014-04-28 - Svar fra Skatteminister Morten Østergård.-Ejendomsvur docx

2014-04-28 - Svar fra Skatteminister Morten Østergård

2313-05-12 - SKATs magt og metoder - Debatinlæg