Justitsmord

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -Justitsmord og 3 igangværende på

 Skrothandler Finn Skytte

1 stk. Fuldbyrdet justitsmord.

Skrothandler taber sin sag i Højesteret.Justitsmordet som blev fuldbyrdet.


Skrothandler Finn Skytte taber sin sag momssag i Højesteret. På den mest besynderlige måde, som måske er set i Danmark.


Kammeradvokat står i andet oplæg med knyttet hånd. Foran 5 dommere i Højesteret og fortæller dem:


At hvis SKAT taber denne sag, så skal Staten af med 192 mio. kr.

(Statem taber alt i alt til kr. 192 mio. Finn Skytte og alle de andre ophuggere i Danmark. Samlet.)


Er der nogen som har oplevet en hund, bide den hånd, som fodrer den – Nej. Højesteret lader SKAT bestemme og tilsidesætter EU direktiv, lov, som tydeligt siger:

At det er ejeren af en skrotbil, som bestemmer, om bilen skal skrottes eller den skal synes og sælges videre.


Højesteret tilsidesætter også ejendomsretten til at eje den bil, som lovformeligt er købt på en slutseddel og betalt. Den form for handel fortages der milliarder af om dagen, over hele verden.


Det momssagen handlede om var det enkle:


Er det ejeren, som har købt og betalt en bil, som kan få en skrotpræmie.


Eller er det kun den "ejer" som ikke ejer bilen mere, der  kan få en skrotpræmie. Som eneste tilknytning til bilen er, at han står på registreringsattesten.


Hvor længe vil borgere og politikere tillade, at SKAT får så meget hjælp i det Danske retsystem.
Justitsmord


Staten i staten SKAT Vinder over Finn Skytte med hjælo af  åbenlyse gangster metoder. For at sløre deres fuldbyrdede justitsmord på Skrothandleren i momssagen i Højesteret. 

Finn Skytte er nu under angreb på fire fronter!!! Er det  "muligvis" for endeligt for at lukke munden på Finn Skytte. Igangværende Justitsmord nr. 1.

 

Finansiel Stabilitet har overtaget en ejendom fra Roskilde Bank, som Finn Skytte har lavet en sales leaseback aftale med tilbage i 1990. Og som i de sidste 23 år har været udlejet, til Norsk Hydro, som tankstation med cafeteria.

Der er en grundstykke mere på ejendommen, som Aarhus Kommune gav en kvote, således det blev mulig, at projektere en dagligvarebutik på.

 

I 5 – 6 år Finn Skytte arbejdet på at lave en lokalplan på. Så der kunne opføres en dagligvarebutik. I begyndelsen af projektet fremsendte Dansk Supermarked et tilbud på at købe 80% af det selskab, som havde leasingkontrakten, for kr. 17 mio.

 

Det sidste planlægningsmøde hos Aarhus kommune, var også Dansk Supermarked med, og alle detaljer blev aftalt, så alle problemer var løst og klar til byggetilladelse, Dog manglede der kun en tilladelse fra Vej & Trafik. Om indkørslerne, skulle være på Grenåvej, hvor de hele tiden havde betjent tanken, eller laves 2 nye på Stavneagervej.

 

Finn Skytte fik nej til at bruge tanken og cafeteriaets indkørsler på Grenåvej. Man ville have at bilister først tankede op og efterfølgende køre ud på Grenåvej igen. Derefter skulle bilisten så dreje ind på Toftegårdsvej og dreje tilbage af Stavneagervej, for igen at køre ind Finn Skyttes samme ejendom, nu bare fra bagsiden.

 

Kommunen og Finn Skytte kæmpede om de indkørsler i flere år. Alle uforstående og den selvsamme politimand, som 25 år tidligere havde givet tilladelsen til tanken indkørsler. Kunne ikke se at der var noget som helst sagligt for amed trafikale problemere somhelproblemer. Men for at stoppe Finn Skytte, mente kommunen pludselig.

 

At der nu var behov for 2 stk. dagligvarebutikker i området.

 

Og gav naboen lov til også at opføre en Dagligvarebutik. Som udvandede Finn Skyttes muligheder for, at lave et rentabel dagligvarebutik.

 

Fem år efter, er der stadig ikke kommet en dagligvarebutik i Egå. På nabo projektet sker der ikke noget med byggeriet. Som efter sigende, skulle stå færdig oktober 2015. Men på grund af Aarhus Kommune negative holding til de to eksisterende indkørsler, har borgerne endnu ikke fået deres dagligvarebutik i Egå. Og området er vendt tilbage, som det så for 31 år side. Nu ligner området igen en getto. Grenåvej er en infaldsvej til Aarhus kommune. Og alle nabo ejendommene ud mod Grenåvej, står tomme i en lang række. Skam jer politikere.

 

Denne udvanding gjorde det, at vi ikke kunne komme af med ejendommen til Dansk Supermarked ville have direkte adgang fra Grenåvej. Vi trak os ud af projektet og forsøgte at finde en anden, der vil føre projektet videre.

gangværende Justitsmord nr. 2.

 

Finansiel Stabilitet har overtaget en ejendom fra Roskilde Bank, som Finn Skytte har lavet en sales leaseback aftale med tilbage i 1990. Og som i de sidste 23 år har været udlejet, til Norsk Hydro, som tankstation med cafeteria.

Der er en grundstykke mere på ejendommen, som Aarhus Kommune gav en kvote, således det blev mulig, at projektere en dagligvarebutik på.

 

I 5 – 6 år Finn Skytte arbejdet på at lave en lokalplan på. Så der kunne opføres en dagligvarebutik. I begyndelsen af projektet fremsendte Dansk Supermarked et tilbud på at købe 80% af det selskab, som havde leasingkontrakten, for kr. 17 mio.

 

Det sidste planlægningsmøde hos Aarhus kommune, var også Dansk Supermarked med, og alle detaljer blev aftalt, så alle problemer var løst og klar til byggetilladelse, Dog manglede der kun en tilladelse fra Vej & Trafik. Om indkørslerne, skulle være på Grenåvej, hvor de hele tiden havde betjent tanken, eller laves 2 nye på Stavneagervej.

 

Finn Skytte fik nej til at bruge tanken og cafeteriaets indkørsler på Grenåvej. Man ville have at bilister først tankede op og efterfølgende køre ud på Grenåvej igen. Derefter skulle bilisten så dreje ind på Toftegårdsvej og dreje tilbage af Stavneagervej, for igen at køre ind Finn Skyttes samme ejendom, nu bare fra bagsiden.

 

Kommunen og Finn Skytte kæmpede om de indkørsler i flere år. Alle uforstående og den selvsamme politimand, som 25 år tidligere havde givet tilladelsen til tanken indkørsler. Kunne ikke se at der var noget som helst sagligt for amed trafikale problemere somhelproblemer. Men for at stoppe Finn Skytte, mente kommunen pludselig.

 

At der nu var behov for 2 stk. dagligvarebutikker i området.

 

Og gav naboen lov til også at opføre en Dagligvarebutik. Som udvandede Finn Skyttes muligheder for, at lave et rentabel dagligvarebutik.

 

Fem år efter, er der stadig ikke kommet en dagligvarebutik i Egå. På nabo projektet sker der ikke noget med byggeriet. Som efter sigende, skulle stå færdig oktober 2015. Men på grund af Aarhus Kommune negative holding til de to eksisterende indkørsler, har borgerne endnu ikke fået deres dagligvarebutik i Egå. Og området er vendt tilbage, som det så for 31 år side. Nu ligner området igen en getto. Grenåvej er en infaldsvej til Aarhus kommune. Og alle nabo ejendommene ud mod Grenåvej, står tomme i en lang række. Skam jer politikere.

 

Denne udvanding gjorde det, at vi ikke kunne komme af med ejendommen til Dansk Supermarked ville have direkte adgang fra Grenåvej. Vi trak os ud af projektet og forsøgte at finde en anden, der vil føre projektet videre.Igangværende Justitsmord nr 2.

 


Finn Skytte kan ikke få et kreditforening / eller finde en bank, på trods af at have en egenkapital på kr. 5 mio.


SKAT starter sin brutale inddrivelse af moms, få dage

efter en Højesterets dom. Og dækker sig bag dommen, for at legalisere sit ulovlige overgreb i årene 2006 -  2010.

På trods af, at dommen kun omhandlede årene 2000 og op til 2005.


Finn Skytte kæmper på tre fronter med myndighederne.  Og med lidt fantasi kunne man godt tro at det var med tråde til SKAT.


SKAT -  Inddriver moms ca. Kr. 1 mio. Med tilbagevirkende kraft i 4 år. Uden lovhjemmel.  - Lon og EU direktiv ikke ændret.


SKAT -  Nedsætter ejendomsværdi med 70 %.  Fra 7.750.000 – til 2.400.000,med en tilsyneladende ”falsk/hemmelig vurdering.


SKAT -  Foretager ulovlig udlæg i to søsterselskaber.


SKAT -  Truer Finn Skytte til at betale kr. 100.000 om måneden ellers bliver han erklæret konkurs.


SKAT -  Ville ikke lave er afdragsordning. På trods af at Finn Skytte havde en egenkapital på 8 mio.


SKAT -  Brugte de inddrevne penge til at dække gæld, som der endnu ikke var lovhjemmel til.

SKAT -  Ville ikke bruge de inddrevne pengene til Finn Skytte's gæld,


SKAT -  Ville ikke give henstand med betaling, indtil der var faldet en endelig dom. SKAT nærmest grinede af os. Vi kunne jo have ladet være med at betale dem.


SKAT - Den samme foged der uøvede inddrivelsen af skat og moms i Finn Skyttes selskaber og truede mod konkurs i et år – er blevet overflyttet til SKAT i Aarhus, og er fortsat med inddrivelse af den private del.


ER DET ET TILFÆLDE ELLER ER DET REN CHICANE FRA SKATS SIDE.?


SKAT har brugt så mange resurser på at knække Finn Skytte, på gæld der endnu ikke var forfalden. At SKAT helt har glemt at indrive den gæld, hos borgere, som var forfalden. Og nu har måtte eftergive dem. Personligt har Finn Skytte kenskab til to borgere som henholdsvis har fået eftergivet kr. 2.1 mio. og 9 mio.     


2013 startede SKAT sin heksejagt.

på Finn Skytte  med inddrivelse moms med tilbagevirkende kraft, med alle midler. Og stadig på grundlag af en verserende retssag og uden lovhjemmel.

I august 2011 sælger Finn Skytte sin ejendom i Korsør, som udløser en SKAT på kr. 1,8 mio. (Som skulle betales 20. november 2012.)


Nykredit købte en ejendom nødlidende ejendom hjem på tvangsauktion, som eneste byder.


1 nov. 2011.

Finn Skytte køber ejendom i Sabro af Nykredit. Ultimo december 2011. Kommer SKAT’s vurderingsmand til Sabro på foranledning af Nykredit. For at foretage en nedvurderingen af ejendommen, så beløbet på stempelmærkerne evt. kunne nedsættes.

Finn Skytte havde købt ejendommen for kr. 1,4 mio. Den offentlige vurderingen var på 7.75 mio. Vurderingsmanden fra SKAT, oplyste os, at han ikke kunne nedsætte værdien med mere end kr. 1 mio. Og at han straks ville så hæve vurderingen igen til den oprindelige på 7.75. Når renoveringen af ejendommen er færdiggjort. Og den nye stålhal på 450 m2, igen var genopført på brandtomten. Ejendommen har et bebygget areal på 5000 m2. Og opført i mursten. Grundpris er ca. 1 mio. Dvs. at bygningens værdi er kr. 6.75 mio. = kr. 1.350 pr. m2

(Leje prisen er kr. 200 – 500 m2 i området og

En ny rå hal, koster ca. kr. 6.000 pr m2 at opføre)

Det vil sige, at samme bygning vil koste ca. kr. 30 mio. at opføre i dag. Finn Skytte bruger sin opsparede kapital til, at renovere ejendommen for.


Efter renovering, henvender Finn Skytte sig hos Nykredit for, at få det lovede renoveringslån. Men Nykredit løber fra alle sine løfter om lån i Sabro ejendommen.

 

Kreditforening løber fra et mundtlig tilsagn om, at give lån i ejendommen. På trods af at Finn Skytte 7 måneder forinden var blevet tilbudt 5 mio. i lån til køb af en anden ejendom på Sjælland. Finn Skytte havde en rating på 7 i Nykredit.

Ved at opkræve ulovlig moms, var SKAT den direkte årsag til det ”dårlige regnskab” og indirekte årsag til, at Nykredit løber fra sine aftaler. Nu vil SKAT have lukket ned, for Finn Skyttes selskaber. Med ”det dårlige regnskab” var det lykkedes SKAT, at jage alle Finn Skyttes långivere og muligheder væk. Bank opsiger Finn Skyttes aftale, vil have nedbragt gæld med kr. 50.000/mdr. 18 februar 2013 tilbyder Finn Skyttes advokat Niels Lomborg i en mail, at SKAT kunne få udlæg i et datterselskabs ejendom i Sabro, og om Finn Skytte kunne få en mindelig afdragsordning på gælden.

Ejendommen skyldtes der kr. 1,3 mio. på.  Og den var vurderet til kr. 7.75 mio. friværdi kr. 6.450.000, som kunne stilles til sikkerhed for gælden.


19. feb. 2013 Ankommer SKAT til ejendommen i Sabro for, at foretage en udlægsforretning, og for at få sikkerhed for sit tilgodehavende.  Ca. 3 mio. alt i alt.

SKAT afleverer en udskrevet vurdering som er udskrevet den 19. feb. 2013. Vurdering kr. 2,6 mio. En nedvurdering på ca. 70 % af den oprindelige vurdering.


Fogeden oplyste Finn Skytte, at hvis han ikke straks indbetalte kr. 100.000, ville hun erklære ham konkurs. Og han fik 30 dage til at skaffe 3 mio. Og på grund af nedvurderingen, ville hun også ville have et udlæg i søsterselskabet Uniskrot ApS ejendom i Randers.

Den trussel fremførte fogeden hver måned det meste af et år. Om at betale kr. 100.000.

Sammen med nedbringelsen på kr. 50.000 til bank og kr. 100.000 til SKAT, drænede det vores ellers så sunde firma for al likviditet. Finn Skytte havde i 2011 en egenkapital i sit holdingselskab på 5,3 mio. (egenkapital i 2014 – kr. 8 mio.)

Men det er lykkedes SKAT, at sætte os skak mat. Med afdrag på kr. 100.000 måneden, og nedsættelse kassekredit, med kr. 50.000. Og udlæg i 2 ejendomme. Med dette mix har SKAT gjort det umulig at finde ny bank og få et lån i en kreditforening eller hos en pantebrevsudlåner.


Advokat Niels Lomborg forespurgte SKAT, om det ikke muligt, at flytte de tvangs inddrevne penge på ca. kr. 1,2 mio. som Danish Car Service ApS havde indbetalt SKAT, for at undgå ”en konkurs. ”  ”og i stedet give henstand, til der faldt dom i sagen. ” Således, at de indbetalte penge i stedet kunne bruges til, at afdrage den gæld Faxdata ApS havde til SKAT.


Vi fik det svar af SKAT, at vi skulle have ansøgt om henstand, inden vi havde betalt beløbet, og SKAT nærmest grinede af os.


De to udlæg SKAT foretog i de to søsterselskabers ejendomme, er tilsyneladende ulovlige. Idet skattegælden er Faxdata ApS og er fra 2011 regnskabet. Kan SKAT da ikke bruge en lov fra 2012 til at gå på tværs af selskaberne. Og foretage udlæg som det passer SKAT selv.


SKAT’s tilsyneladende ”falske vurdering” begrundes med de her fakta. Der er tilsyneladende lavet en falsk nedvurdering af SKAT på Viborgvej 792, for at fjerne Finn Skyttes egenkapital. Således SKAT kunne erklære ham og hans selskaber konkurs.


Der er ingen ejendomme i Aarhus Kommune, som falder med ca. 70 % i ejendomsværdi natten over. Og med tilbagevirkende kraft i 2 år. Til under den pris der er brugt på renoveringen. Nybygget hal kostede kr. 1,4 mio.


Finn Skytte skriver til SKAT, for at få en forklaring, på denne drastiske nedsættelse af ejendomsværdien. SKAT svarer:   

at SKAT havde to vurderinger på samme ejendom. En hemmelig vurdering:  en vi ikke kan se, men som er gældende.

Og en offentlig, en som alle kan se, men ikke er gældende. Er alle vurderinger ikke offentlige?


Finn Skytte er ikke enig i den opfattelse SKAT har omkring vurderingen i 2011, som SKAT’s vurderingsmand skrev i sit svar i 2013. Og med hvad der faktisk skete på den vurderingsforretning SKAT foretog i 2011.

Her er Finn Skyttes opfattelse, af hvad der skete i virkeligheden. Vurderingsmanden var på ejendommen for Nykredit, for evt. at lave en nedvurdering, med det formål, at få nedsat stempelmærke udgiften. Dengang oplyste vurderingsmanden, at han kun kunne nedsætte ejendommen med kr. 1 mio.  Men ville komme tilbage, når ejendommen var færdig renoveret, og den nye stålhal, var færdig opført. Og lægge samme mio. på igen.


Det er samtidig besynderligt, at SKAT så ikke havde rettet sin hjemmeside efter 2 år.  Idet SKAT påstår, at nedvurderingen allerede var sket i 2011.

18 feb. Kunne man på SKATs hjemmeside udskrive en vurdering på kr. 7.750.000.

19 feb. Havde SKAT Randers selv udskrevet en vurdering på kr. 2.600.000

19 feb. 2013, umiddelbart efter udlægsforretningen, udskriver selskabets revisor, en vurdering fra SKAT’s hjemmeside på: som nu pludselig igen er på kr. 7.750.000.


Efter næsten et års heksejagt, måtte Finn Skytte vælge mellem enten at stoppe med, at betale SKAT de forlangte kr. 100.000 hver måned for at undgå konkurs, og koncentrerer sig om forretningen op og finde en ny långiver.

Finn Skytte er også kommet bag ud med betalinger af sin private skat.

Den samme foged der uøvede inddrivelsen af skat og moms i hans selskaber og truede mod konkurs i næsten et år – er forflyttet til SKAT i Aarhus og er fortsat med inddrivelse af den private del.


ER DET ET TILFÆLDE ELLER ER DET REN CHICANE?    Igangværende justitsmord nr. 3

 

2005 begynder Finn Skytte, at renovere sin private ejendom.

2005 Renoverede Finn Skytte tagene på hoved og staldbygning. Desuden byggede han en mur. Renoveringen blev færdig i 2005, men muren blev først færdig ultimo 2006. 

2008 Begyndte Finn Skytte at renovere det gamle gartneri og pakkerummet samt den gamle heste og kostald. Han ringede ind til Aarhus kommune magistrats afd. 2 -  byggesags afdeling. Og forespurgte om det krævede byggetilladelse at renovere de gamle gartneri bygninger. Det blev oplyst, at overholdt Finn Skytte byggeregulativet. Så måtte han godt renovere. Det eneste Finn Skytte ikke måtte var, at udvide km2

i bygningerne.

2009 Kom der et påbud op fra kommunen om: straks at stoppe den igangværende renovering. Der var kommet en klage fra en ”nabo”.  Finn Skytte mødte op på Aarhus kommunes tekniske forvaltning for at give en forklaring. Til mødet var sagsbehandlerne, og fhv. jurist Henning Jensen fra juridisk afdeling mødt op.

Under dette møde fik Finn Skytte udleveret en klageskrivelse fra en ”nabo” Efter få sekunder oplyser Finn Skytte, at den klageskrivelse ikke stammede fra en Nabo. Men derimod fra en af Henning Jensens problembørn ved navn: Claus Burmølle. Som han havde haft store problemer med, på et byggeri Aabyhøj. 

Finn Skytte oplyste på mødet, at han havde ringet til byggeafdelingen og fået grønt lys til sin renovering og han ikke havde udvidet km 2 i bygningerne, og renoveret på gammel sokkel.

Dagen efter fremsendte Henning Jensen en skrivelse til Finn Skytte med en undskyldning og at arbejdet med renoveringen kunne fortsættes.


Finn Skytte mødte Henning Jensen i Aarhus centrum efterfølgende, og kom i snak om den tidligere klagesag. Og Finn Skytte forespurgte, om han kunne få lov til at lave nogle ferielejligheder i de renoverede bygninger.

Det mente Henning Jensen var OK og sendte noget materiale fra Miljøstyrelsen, som beskrev dette emne. Finn Skytte fremsendte så en principal ansøgning om at få lov til at indrette 6 ferielejligheder. Svaret fra Kommunen var, at der blot skulle indsendes nogle tegninger fra en arkitekt. Dette materiale blev fremsendt kommunen. Afslaget fra kommunen var besynderligt, at der ikke måtte bygges 60 ferielejligheder.

(Finn Skytte havde fremsendt tegninger på 6 ferielejligheder med 10 værelser stk.)

Samtidig med ovenstående afslag, kom der en klage fra naboen Kurt Roland Andersen, over muren, som var bygget to – tre år tidligere. Og over bygningernes høje rejsning.

(Otte år tidligere klagede samme mand over, at han kunne se igennem hækken, at der stod containere på ejendommen og mene at de var fyldt med ulovlig affald. Han fik ikke medhold dengang. Så nu der var kommet en mur, han ikke kunne se igennem, var den også gal.)

På grund af klagen, blev mur og bygningerne fra den ene dag til den anden dag ulovlige. På trods af at begge bygninger, var renoveret på gammel sokkel. 

Aarhus Kommune mødte op for, at se på forholdene. Der var mødt sagsbehandlere ved Jesper Holmegaard mf. Og deres chef Thomas Bruun var kommet. Finn Skytte havde taget Lars Simonsen, Gert Simonsen, Henning Rasmussen med for sammen at se på de faktiske forhold. Mødet blev holdt på ejendommen Hørslevvej 105. På mødet blev det aftalt, at Aarhus Kommune skulle give en landzone tilladelse til muren og renoveringen. Og hvis den blev omstødt af nye klager skulle der så laves en lokalplan.         

Kurt Roland Andersen klagede til Naturklagenævnet over landzonetilladelsen og det endte i Naturklagenævnet med det resultat.  At nævnet besluttede at muren og garagebygningen skulle nedrives. Bygningen til ferielejligheder måtte gerne blive der. 

Hvordan og i hvilken rækkefølge det er sket, er ikke sikkert.

Men læs om besynderlige forhold er sket i sagen.

Troels Lund Poulsen gik ind i sagen.

Sagsbehandlingen blev frataget en medarbejder og der blev lavet et nyt sagsnummer.  (Hvorfor skiftes der sagsnummer!!!!!!!!!!)

Aarhus kommune måtte begynde sagsbehandlingen forfra med de samme spørgsmål som tidligere var svaret på.

Klageren Kurt Roland Andersen, glemte, at betale gebyr, men nævnet skrev og oplyste ham, at sagen ville stoppede, hvis han ikke betalte!!!!!!!!!     

Aarhus kommune vendte rundt på en tallerken, og er ikke  ikke venlig sindet til at finde en mindelig løsning.

Afgørelsen er sket uden, at nogen fra nævnet har set ejendommen på Hørslevvej 105. Hverken på billeder eller naturel.

Hvordan kan et nævn træffe så drastisk en beslutning, uden en besigtigelse. ????

Finn Skytte har tilbudt Aarhus kommune at beplante muren med efeu, som vil dække muren 100% inden for nogle få år.

Det afslog Aarhus kommune.

Da den hestestald som findes og bruges på ejendommen, bliver ulovlig inden for nogle få år. På grund af for lille højde og for små heste boxe. Spurgte Finn Skytte Aarhus Kommune om lov til at flytte hestestalden hen i garage bygningen.

Det afslog Aarhus kommune.

Sagen skal for retten i oktober måned 2015.


 læs dokumenterne her.