Skats svinestreger

 

Læs om Finn Skytte foretræde for Skatteudvalget den 5 april d.å.

 

Vi er blevet snydt af Finansiel Stabilitet for kr. for 6-8 mio.

og har friværdi i vores ejendomme på 18 mio.

 

Vi har siden 2012 forsøgt, at belåne vores ejendomme uden resultst.

På grund af at SKAT, har lagt os i et skyldner register.

 

1. ejendom skyldes kr. 300.000. Kan evt. sælges for kr. 2 mio. Friværdi kr. 1.700.000

2. ejendom skyldes kr. 2,4 mio. Kan evt. sælges for kr. 7 mio. Friværdi kr. 4.600.000

3. ejendom skyldes kr. 1,6 mio. Kan evt. sælges for kr.10 mio. Friværdi kr. 6.400.000

4. ejendom skyldes ca. kr.10 mio. Kan evt. sælges for kr.18 mio. Friværdi kr. 8.000.000

 

Derfor kan vi ikke betale, vores gæld til SKAT. Og skrev til skatteminister om en løsning.

 

SKAT er også ligeglad med ar inddrive penge. Blot de får skyldneren erklæret konkurs

 

 

 

Danmark opfører sig efterhånden. som en bananstat. Med den ene store skandale efterfulgt af den anden.

12 mia. her og 80 mia. der.

 

Mine grundlovssikrede rettigheder er sat over styr. SKAT forhindrede mig i at få min momssag afprøvet ved EU.

Sænkede min ejendomsværdi med over 70% - Er det mon bedrageri eller dokumentfalsk.

 

 

Syv år efter, vinder en af mine kollegaer er "ny" sag over SKAT i EU, med det samme tema og

præcis det samme EU direktiv. 32000L0053 - Læs her: Jydske skrotbrødre tryner SKAT

Omkring dobbelt moms på samme vare.

 

Men se her på hvilket grundlag min højesteretssag startede på. Hvor er min Retssikkerhed.

2 domme i samme sag.

 

Er mine sager, ikke rent magtmisbrug??

 

Kære Skatteminister Karsten Lauritzen

SKAT forsøger i den ene ende, at fjerne vores levebrød fra os. Vi skylder 2,6 mio.

SKAT truer flere gange med konkurs, underminerede vor økonomi, fjerner vores appel mulighed for at få momssag for EU.

Jeg skriver et brev til SKATs Direktør Merete Agersgaard, og beder om at få et møde, men får aldrig svar. Læs brev.

 

2017-10-08 - PAS PÅ: Stol ikke på Finansiel Stabilitet,

der nu 2 gange, har fremsendt fakturaer med en fejlberegning på over kr. 100.000 i deres favør.

Har åbenbart ikke den nødvendige rutine til beregne med Ciber Renten. - Er det en "bank værdig"

Se mail korespondance.

Kære Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Finansiel Stabilitet forsøger i den anden ende, at stjæle kr. 8 mio fra mig.

Hvodan kan tinglysningsretten i Hobro "overse 3 tinglyste rettigheder"

Ved i 2009 skøde min leasede ejendom i DanFinans/Roskilde Bansks konkursbo og over til

Finiansiel Stabilitet, som er et afviklingsselskab ?

 

Finiansiel Stabilitet må ikke eje vores leasede ejendom iflg. tinglyst leasingkontrakt.

Idet at Finiansiel Stabilitet ikke er er annerkendt pengeininstitut, forsikringsselskab eller pensionskasse. Og under forudsætning af, at erhververen i et og alt indtræder i de i henhold til nærværende leasingaftale etablerede rettigheder og forpligtigelser for DanFinans A/S over for bruger med respekt af indholdet af leje aftalen med Norsk Hydro Olie A/S. Denne tinglysning man lavede i 2009. Har åbenbart snork sovet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men ved en forespørgsel til Tinglysningsretten her i 2017, får vi dette svar fra en dommer.

 

 

Hvordan kan en dommer svare os nedenstående. ?

"Da tinglysningen har tinglyst skødet, må det lægges til grund, at tinglysningen ikke har fundet, at det skete var i strid med andre rettigheder."

 

 

ER DET BLEVET SÅ GALT I DANMARK, AT MAN IKKE MERE KAN STOLE PÅ EN TINGLYSNING.? OG AT ET BANKAFVIKLINGSSELSKAB BRUGER SÅ UFINE METODER TIL AT STJÆLE EN BORGER RETTIGHEDER.

 

 

Vi har en tinglyst købsret. Se tinglysning Finiansiel Stabilitet´s Formålsparagraf tillader ikke dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

læs: Hele sagen med Finiansiel Stabilitets besynderlige adfærd.

 

Mail til Direktør Henrik Bjerre Nielsen. Finiansiel Stabilitet.

 

Finansiel Stabilitet er godt på vej til at stjæle vores 8 mio - Og vi skylder " kun SKAT kr. 2.5 mio."

ER DET IKKE DET MAN KALDER BANANSTAT,

 

 

Her vil Finiansiel Stabilitet stjæle vores ejendom "Kompensere med 2 mio." en ejendom der er 18 mio værd

 

Her i andet forsøg vil Finiansiel Stabilitet direkte med gangster metoder at tilegne sig min leasede ejendom, idet de håber på, at SKAT får os lukket. Først at vil give 3 mio. i kompensation for at flytte. 3 mio. i godtgørelse. Som efterfølgende løbes fra. Fordi som de selv oplyser hvidt og bredt, har tiden og vente på vi går konkurs. Men hvordan kan Finansiel Nu har de ventet siden 2008 i den spekulation.

 

Efterfølgende ville Finiansiel Stabilitet altid give kr 500.000, hvis vi flyttede.

Finiansiel Stabilitet v/Peter Westphael har personligt oplyst, at de vil vente på, at vi går konkurs så de kan stjæle ejendommen.

 

Hvad sker der bag ved i Finiansiel Stabilitet. Hvorfor er de så forhippet på at få lige netop min ejendom. Er Finiansiel Stabilitet ikke

sat i verden for at kunne afvikle Roskilde Bank med mere. Jeg mener da ikke Finiansiel Stabilitet skulle købe ejendomme og efterfølgende drive en leasingvirksomhed.

 

 

Kan I ikke sammen få lovliggjort det anerki der er i ophuggerbranchen med skrotning af biler. Eller

lade os andre der er registreret, få lov at arbejde på samme vilkår.

Ellers er det ulige konkurence og må så evt. være konkurencestyrelsen eller et EU anliggende.

 

 

 

 

Syv år efter, vinder en af mine kollegaer er "ny" sag over SKAT i EU, med det samme tema og

præcis det samme EU direktiv. 32000L0053 - Læs her: Jydske skrotbrødre tryner SKAT

Omkring dobbelt moms på samme vare.

 

 

 

Efter vi tabte vores momssag i 2012 i højesteret.

Har SKAT gjort alt for at stækket os. Så vi ikke økonomisk, har haft mulighed, for at få sagen prøvet i EU.

 

Vore problemer startede da SKAT i 2012-13 begyndte sin heksejagt på mig. Uden lovhjemmel. at indkrasse kr. 1.2 mio. Med kr. 100.000 om måneden. Og fra start gjorde det umulig for mig, at klage til EU med min momssag.

 

 

SKAT sænkede min ejendomsværdi med over 70 % - Læs historien her. SKAT gjorde det umuligt for os, at låne penge.

 

Der forsvinder ulovligt ca. 63.000 skrotbiler i Danmark.

Hoved regning 63.000x10.000 = 630 mio.

 

Og de manglende biler, er ved at underminere de etablerede ophuggere i Danmark.

Der er gået omkring 25 ophuggere konkurs indenfor de senere år. d.v.s.

At over en treidedel af bilerne er forsvundet

Læs: Rapport

 

De Danske ophuggere kan ikke betale samme pris for en skrotbil, som de ulovlige kan gøre.

Vi skal certificeres hvert år og miljøgodkendes. Aflevere væsker på modtagerstationer.

Lave affaldsregnskaber. Årlige lift og porte aftersyn.

Vi har ikke en chance for at hamle op med de ulovlige ophugninger. Går man ind og Googler efter eks. skrotbil århus havn. Kommer der ca. 15 visninger frem.

 

Hvoraf de 12 hjemmesider er ulovlige. Dvs. De kører med hemmelige telefon numre

eller taletidskort. Siderne er ikke med CVR numre. Der er ikke adresse på hvor de driver firmaet fra.

 

De er ikke miljøgodkendte og sidst men ikke mindst de er ikke godkendte af miljøstyrelsen til at må modtage skrotbiler. De står ikke på listen over lovlige modtagere.

Ergo. Det er luft skrotbilejerne står og handler med.

 

HVORFOR HAR MYNDIGHEDERNE IKKE STOPPET DEN ULIGE KONKURENCE, VED AT ACCEPTERE DE ULOVLIGE OPHUGGERE OG LADE DEM FORTSÆTTE MED, OG ISTEDET JAGE DE OG SLAGTE DE LOVLIGE OPHUGGERE SIDEN 2012.

 

DET MÅ SKATTEMINISTEREN, JUSTITSMINISTEREN OG MILJØMINISTEREN GERENE GIVE MIG ET SVAR PÅ.

 

 

I 2007 får tildelt en kvote til opførelse af dagligvarebutik.

i 2010 måtte vi opgive idet Aarhus kommune også mente at naboen skulle have samme mulighed. Og lavede en ny kommuneplan, med 2 dagligvarebutikker.

Forinden havde vi fået godkendt alle detaljer til byggeriet og manglede kun,

at få lov til at bruge de eksisterende indkørsler vi brugte til vor tankstation.

Læs: videre

Finn Skytte kunne ikke få indkørsler til en dagligvarebutik på sin ejendom på Grenåvej.

På trods af at alt var godkendt og havde dem i forvejen til en tankstation.

 

 

Aarhus kommune og Naturklagenævnet kører sag mod Finn Skytte.

Hvor alle regler om retssikkerhed er tilsidesat.

Naturklagenævnet vil have en mur og en bygning nedrevet. Fordi muren er "skæmmende." Naturklagenævnet har ikke besigtiget ejendommen. På trods af at Aarhus kommune tidligere havde givet tilladelse til fortsættelse af byggeriet. Og senere gav en landzone tilladelse.

Finn Skytte har været sigtet i 8 -10 år for overtrædelse af landzoneloven.

Læs videre

Læs: tilladelse til fortsættelse af byggeri, fra Aarhus Kommune.

 

Læs: Landzone tilladelse

 

Læs: Aarhus Kommunes magtmisbrug.

 

NB. Det skal bemærkes. At sagen næsten var færdigbehandlet i 2008. Men daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen sendte personligt, sagen tilbage til fornyet behandling med nyt sagsnummer.

 

Hør om SKAT´s Sammenbrud. Hør om SKAT´s Genopretning.

SKAT´s hemmelige våben

SKAT sænker ejendomsvurdering med 70%

for, at have mulighed for, at erklære Skrothandler Finn Skytte konkurs. Og undgå en kommende retsag. Det er et af SKAT´s mange selvopfundne udtryk: hemmelig nedvurdering. Og lave

en tilsyneladende falsk vurdering. For at fjerne sikkerhed og grundlag for Finn Skytte´s forretning.

 

 

 

 

Til det danske Folketing

Hvor er etikken

blevet af i Danmark.

 

SE HELE SKATTE Skandalen her på hjemmesiden, som blev afsluttet med et fuldbyrdet Justitsmord mon Finn Skytte.

 

Men det er åbenbart ikke kun SKAT, der

er en skandale. Flere af de andre ministerier har tilsyneladende også store problemer med troværdigheden.

 

Sidst men ikke mindst, vore politikere

i Folketinget trænger også til en genstart af deres troværdighed.

 

Hvordan kan folketingspolitikere blive ved med have samvittighed til, at lade anarkiet vokse i Danmark.?

 

Med mindst en ny skandale hver dag.

Læs videre

 

 

 

..................................................

Forstå momssagen

på 5 min.

 

Et EU direktiv

en Skrotlov

en Bekendtgørelse

samt administration af samme.

Burde de Ikke være ens i et retsamfund.

 

Og skal en Højesteretsdom ikke

også være i overensstemmelse

med lovgivningen.

 

SKAT, vælger tilsyneladende

selv de dommere, som dømmer

i Skattesager.

Hvordan kan de ellers vinde op

til 100 %af de sager der køres.

 

(se Lida Hulgaards undersøgelse

af domme i 2 år, af førte skattesager.)

 

(har vi ikke her en opgave til de Danske forketingting, som i den grad trænger til

at få ryddet op i det kriminelle miljø,

der vi

tilsyneladende hæreger i den øverste ledelse

i Danmark)

Læs her hvordan den

 

Danske statsmafia´s

afd. " SKAT "

 

Hærger, Tryner og snyder de Danske Skatteborgere. Med metoder den Italienske mafia ikke er i besiddelse af, og er misundelig på.

 

 

Forstå momssagen

...........................................

Jacob Haugaard og Finn Skytte synge duet.

Hør hele sangen her

 

 

Ups. Hvad sker der ???

Lars Løkke fortsætter !!!!

_______________

Fhv. Skatteminister

og nuværende

Finansminister

Kristian Jensen

kan Vestre da ikke bruge som Statsministerkandidat.

 

 

*Fhv.Skatteminister Kristian Jensen og

Skrothandler Finn Skytte

står krydser klinger for åben skærm.

 

Håber på at Venstre nu vil

til at rydde råddenskaben op.

og fjerne den dårlige moral, som tilsyneladende

lystigt hersker i ledelsen af partiet.

 

Se blot på momssagen hvor 2 tidligere ministre

Troels Lund Poulsen, Kristian Jensen i deres ministertid,

både løj for folketing og i et samråd.

Og sidst men ikke mindst

Læs videre her

 

SKAT snyder en boligforening med

tilbage betaling af ejendomsskat.

Se leder i Ekstrabladet

 

 

 

 

Skat ændrer

SKM 5 gange

(SKM er en intern bekendtgørelse i SKAT)

uden lovændring.

En SKM er en bekendtgørelse internt i SKAT

5 ændringer

Hæderlig og dygtig

folketingspolitiker, journalist eller anden søges, som kan og vil skrive en bog om momssagen.

Sagen er ved at være så røjen, at den kan skrive Danmarkshistorie.

 

Ring

Finn Skytte tlf. 20120184

 

Eller send en mail: finn@skrotbil.dk

Se lings til

SKATS Svinestreger

 

i momssagen

Og hør

embedsmænd, eksperter og politikere udtale sig om momssagen.

links

 

Finn Skytte Tabte til SKAT

i momssag

med tilbagevirkende kraft

 

 

Vestre Landsrets dom bliv afsagt d. 22. okt. 2015

 

Læs om sagen her

 

 

SKAT's

NYESTE SKANDALER

 

Højesteret redder Skat fra massivt overarbejdeet

 

SKAT's Chefer

belønnet for at indføre skandaleramt skattesystem

 

SKANDALE

Alle vil fyre chefen

dog ikke i SKAT

Der starter man fra bunden.

 

Du tror det er løgn!!

2 domme i samme sag

Landsskatteretten fremsender

dom 15. jan 2009,

Men efterfølgende opdager Landsskatteretten, at der under fremstillingen af dommen, som tilsyneladende, må være sammen klistret af flere forskelige domme,

at der er indsneget sig en fejl.

 

Landsskatteretten havde taget Sygeplejerske Kirsten Stalkneckt

med som dommer. Men opdager

fejlen og fremstiller nu i hast en

"Ny korigeret dom" den 19. jan. 2009 og i den nye indkopierer man så

en ny dommer: Kirsten Norup.

 

HVOR ER MIN RETSIKKERHED HENNE.

Det er den dom, som Landsret og Højesterets dommen senere dømte

os på.

Vi praler med at have et sundt retsystem i Danmark.

 

(Landsskatteretten laver åbenbart sine domme på samlebånd)

 

Nøgleperson Peter Loft i Thornings skattesag:

Jeg slipper for disciplinærsag

 

Skandale at man ikke fik dømt de skyldige.

Samme person som var departementchef i momssagen.

Se link til BT

 

 

Fejl hos SKAT koster motorcyklist 120.000 kroner

 

TV 2 Øst

 

 

Nøgleperson Peter Loft i Thornings skattesag:

Jeg slipper for disciplinærsag

 

Skandale at man ikke fik dømt de skyldige.

Samme person som var departementchef i momssagen.

Se link til BT

 

 

Fejl hos SKAT koster motorcyklist 120.000 kroner

 

TV 2 Øst

 

momssagen.

Se link til BT

 

Fejl hos SKAT koster motorcyklist 120.000 kroner

 

 

 

 

SKAT

foretager udlæg i treide mands bil.

Var så forhippet på, at få sikkerhed i en gæld,

som er stjålet med tilbage virkende kraft og uden lov hjemmel.

SKAT foretager udlæg i en autotransporter, som Finn Skytte har leaset.

 

 

Justitsmord og 3 igangværende på

Skrothandler Finn Skytte

1 stk. Fuldbyrdet justitsmord.

Skrothandler taber sin sag i Højesteret.

 

 

Justitsmordet som blev fuldbyrdet.

 

Skrothandler Finn Skytte taber sin sag momssag i Højesteret. På den mest besynderlige måde, som måske er set i Danmark.

 

Kammeradvokat står i andet oplæg med knyttet hånd. Foran 5 dommere i Højesteret og fortæller dem:

 

At hvis SKAT taber denne sag, så skal Staten af med 192 mio. kr.

(Statem taber alt i alt til kr. 192 mio. Finn Skytte og alle de andre ophuggere i Danmark. Samlet.)

 

Er der nogen som har oplevet en hund, bide den hånd, som fodrer den – Nej. Højesteret lader SKAT bestemme og tilsidesætter EU direktiv, lov, som tydeligt siger:

At det er ejeren af en skrotbil, som bestemmer, om bilen skal skrottes eller den skal synes og sælges videre.

 

Højesteret tilsidesætter også ejendomsretten til at eje den bil, som lovformeligt er købt på en slutseddel og betalt. Den form for handel fortages der milliarder af om dagen, over hele verden.

 

Det momssagen handlede om var det enkle:

 

Er det ejeren, som har købt og betalt en bil, som kan få en skrotpræmie.

 

Eller er det kun den "ejer" som ikke ejer bilen mere, der kan få en skrotpræmie. Som eneste tilknytning til bilen er, at han står på registreringsattesten.

 

Hvor længe vil borgere og politikere tillade, at SKAT får så meget hjælp i det Danske retsystem.

 

 

 

Justitsmord

 

Staten i staten SKAT Vinder over Finn Skytte med hjælo af åbenlyse gangster metoder. For at sløre deres fuldbyrdede justitsmord på Skrothandleren i momssagen i Højesteret.

Finn Skytte er nu under angreb på fire fronter!!! Er det "muligvis" for endeligt for at lukke munden på Finn Skytte.

 

 

Igangværende Justitsmord nr. 1.

Finansiel Stabilitet har overtaget en ejendom fra Roskilde Bank, som Finn Skytte har lavet en sales leaseback aftale med tilbage i 1990. Og som i de sidste 23 år har været udlejet, til Norsk Hydro, som tankstation med cafeteria.

Der er en grundstykke mere på ejendommen, som Aarhus Kommune gav en kvote, således det blev mulig, at projektere en dagligvarebutik på.

I 5 – 6 år Finn Skytte arbejdet på at lave en lokalplan på. Så der kunne opføres en dagligvarebutik. I begyndelsen af projektet fremsendte Dansk Supermarked et tilbud på at købe 80% af det selskab, som havde leasingkontrakten, for kr. 17 mio.

Det sidste planlægningsmøde hos Aarhus kommune, var også Dansk Supermarked med, og alle detaljer blev aftalt, så alle problemer var løst og klar til byggetilladelse, Dog manglede der kun en tilladelse fra Vej & Trafik. Om indkørslerne, skulle være på Grenåvej, hvor de hele tiden havde betjent tanken, eller laves 2 nye på Stavneagervej.

Finn Skytte fik nej til at bruge tanken og cafeteriaets indkørsler på Grenåvej. Man ville have at bilister først tankede op og efterfølgende køre ud på Grenåvej igen. Derefter skulle bilisten så dreje ind på Toftegårdsvej og dreje tilbage af Stavneagervej, for igen at køre ind Finn Skyttes samme ejendom, nu bare fra bagsiden.

Kommunen og Finn Skytte kæmpede om de indkørsler i flere år. Alle uforstående og den selvsamme politimand, som 25 år tidligere havde givet tilladelsen til tanken indkørsler. Kunne ikke se at der var noget som helst sagligt for amed trafikale problemere somhelproblemer. Men for at stoppe Finn Skytte, mente kommunen pludselig.

At der nu var behov for 2 stk. dagligvarebutikker i området.

Og gav naboen lov til også at opføre en Dagligvarebutik. Som udvandede Finn Skyttes muligheder for, at lave et rentabel dagligvarebutik.

Fem år efter, er der stadig ikke kommet en dagligvarebutik i Egå. På nabo projektet sker der ikke noget med byggeriet. Som efter sigende, skulle stå færdig oktober 2015. Men på grund af Aarhus Kommune negative holding til de to eksisterende indkørsler, har borgerne endnu ikke fået deres dagligvarebutik i Egå. Og området er vendt tilbage, som det så for 31 år side. Nu ligner området igen en getto. Grenåvej er en infaldsvej til Aarhus kommune. Og alle nabo ejendommene ud mod Grenåvej, står tomme i en lang række. Skam jer politikere.

Denne udvanding gjorde det, at vi ikke kunne komme af med ejendommen til Dansk Supermarked ville have direkte adgang fra Grenåvej. Vi trak os ud af projektet og forsøgte at finde en anden, der vil føre projektet videre.

gangværende Justitsmord nr. 2.

Finansiel Stabilitet har overtaget en ejendom fra Roskilde Bank, som Finn Skytte har lavet en sales leaseback aftale med tilbage i 1990. Og som i de sidste 23 år har været udlejet, til Norsk Hydro, som tankstation med cafeteria.

Der er en grundstykke mere på ejendommen, som Aarhus Kommune gav en kvote, således det blev mulig, at projektere en dagligvarebutik på.

I 5 – 6 år Finn Skytte arbejdet på at lave en lokalplan på. Så der kunne opføres en dagligvarebutik. I begyndelsen af projektet fremsendte Dansk Supermarked et tilbud på at købe 80% af det selskab, som havde leasingkontrakten, for kr. 17 mio.

Det sidste planlægningsmøde hos Aarhus kommune, var også Dansk Supermarked med, og alle detaljer blev aftalt, så alle problemer var løst og klar til byggetilladelse, Dog manglede der kun en tilladelse fra Vej & Trafik. Om indkørslerne, skulle være på Grenåvej, hvor de hele tiden havde betjent tanken, eller laves 2 nye på Stavneagervej.

Finn Skytte fik nej til at bruge tanken og cafeteriaets indkørsler på Grenåvej. Man ville have at bilister først tankede op og efterfølgende køre ud på Grenåvej igen. Derefter skulle bilisten så dreje ind på Toftegårdsvej og dreje tilbage af Stavneagervej, for igen at køre ind Finn Skyttes samme ejendom, nu bare fra bagsiden.

Kommunen og Finn Skytte kæmpede om de indkørsler i flere år. Alle uforstående og den selvsamme politimand, som 25 år tidligere havde givet tilladelsen til tanken indkørsler. Kunne ikke se at der var noget som helst sagligt for amed trafikale problemere somhelproblemer. Men for at stoppe Finn Skytte, mente kommunen pludselig.

At der nu var behov for 2 stk. dagligvarebutikker i området.

Og gav naboen lov til også at opføre en Dagligvarebutik. Som udvandede Finn Skyttes muligheder for, at lave et rentabel dagligvarebutik.

Fem år efter, er der stadig ikke kommet en dagligvarebutik i Egå. På nabo projektet sker der ikke noget med byggeriet. Som efter sigende, skulle stå færdig oktober 2015. Men på grund af Aarhus Kommune negative holding til de to eksisterende indkørsler, har borgerne endnu ikke fået deres dagligvarebutik i Egå. Og området er vendt tilbage, som det så for 31 år side. Nu ligner området igen en getto. Grenåvej er en infaldsvej til Aarhus kommune. Og alle nabo ejendommene ud mod Grenåvej, står tomme i en lang række. Skam jer politikere.

Denne udvanding gjorde det, at vi ikke kunne komme af med ejendommen til Dansk Supermarked ville have direkte adgang fra Grenåvej. Vi trak os ud af projektet og forsøgte at finde en anden, der vil føre projektet videre.

 

 

Igangværende Justitsmord nr 2.

 

Finn Skytte kan ikke få et kreditforening / eller finde en bank, på trods af at have en egenkapital på kr. 5 mio.

 

SKAT starter sin brutale inddrivelse af moms, få dage

efter en Højesterets dom. Og dækker sig bag dommen, for at legalisere sit ulovlige overgreb i årene 2006 - 2010.

På trods af, at dommen kun omhandlede årene 2000 og op til 2005.

 

Finn Skytte kæmper på tre fronter med myndighederne. Og med lidt fantasi kunne man godt tro at det var med tråde til SKAT.

 

SKAT - Inddriver moms ca. Kr. 1 mio. Med tilbagevirkende kraft i 4 år. Uden lovhjemmel. - Lon og EU direktiv ikke ændret.

 

SKAT - Nedsætter ejendomsværdi med 70 %. Fra 7.750.000 – til 2.400.000,med en tilsyneladende ”falsk/hemmelig vurdering.

 

SKAT - Foretager ulovlig udlæg i to søsterselskaber.

 

SKAT - Truer Finn Skytte til at betale kr. 100.000 om måneden ellers bliver han erklæret konkurs.

 

SKAT - Ville ikke lave er afdragsordning. På trods af at Finn Skytte havde en egenkapital på 8 mio.

 

SKAT - Brugte de inddrevne penge til at dække gæld, som der endnu ikke var lovhjemmel til.

SKAT - Ville ikke bruge de inddrevne pengene til Finn Skytte's gæld,

 

SKAT - Ville ikke give henstand med betaling, indtil der var faldet en endelig dom. SKAT nærmest grinede af os. Vi kunne jo have ladet være med at betale dem.

 

SKAT - Den samme foged der uøvede inddrivelsen af skat og moms i Finn Skyttes selskaber og truede mod konkurs i et år – er blevet overflyttet til SKAT i Aarhus, og er fortsat med inddrivelse af den private del.

 

ER DET ET TILFÆLDE ELLER ER DET REN CHICANE FRA SKATS SIDE.?

 

SKAT har brugt så mange resurser på at knække Finn Skytte, på gæld der endnu ikke var forfalden. At SKAT helt har glemt at indrive den gæld, hos borgere, som var forfalden. Og nu har måtte eftergive dem. Personligt har Finn Skytte kenskab til to borgere som henholdsvis har fået eftergivet kr. 2.1 mio. og 9 mio.

 

2013 startede SKAT sin heksejagt.

på Finn Skytte med inddrivelse moms med tilbagevirkende kraft, med alle midler. Og stadig på grundlag af en verserende retssag og uden lovhjemmel.

I august 2011 sælger Finn Skytte sin ejendom i Korsør, som udløser en SKAT på kr. 1,8 mio. (Som skulle betales 20. november 2012.)

 

Nykredit købte en ejendom nødlidende ejendom hjem på tvangsauktion, som eneste byder.

 

1 nov. 2011.

Finn Skytte køber ejendom i Sabro af Nykredit. Ultimo december 2011. Kommer SKAT’s vurderingsmand til Sabro på foranledning af Nykredit. For at foretage en nedvurderingen af ejendommen, så beløbet på stempelmærkerne evt. kunne nedsættes.

Finn Skytte havde købt ejendommen for kr. 1,4 mio. Den offentlige vurderingen var på 7.75 mio. Vurderingsmanden fra SKAT, oplyste os, at han ikke kunne nedsætte værdien med mere end kr. 1 mio. Og at han straks ville så hæve vurderingen igen til den oprindelige på 7.75. Når renoveringen af ejendommen er færdiggjort. Og den nye stålhal på 450 m2, igen var genopført på brandtomten. Ejendommen har et bebygget areal på 5000 m2. Og opført i mursten. Grundpris er ca. 1 mio. Dvs. at bygningens værdi er kr. 6.75 mio. = kr. 1.350 pr. m2

(Leje prisen er kr. 200 – 500 m2 i området og

En ny rå hal, koster ca. kr. 6.000 pr m2 at opføre)

Det vil sige, at samme bygning vil koste ca. kr. 30 mio. at opføre i dag. Finn Skytte bruger sin opsparede kapital til, at renovere ejendommen for.

 

Efter renovering, henvender Finn Skytte sig hos Nykredit for, at få det lovede renoveringslån. Men Nykredit løber fra alle sine løfter om lån i Sabro ejendommen.

Kreditforening løber fra et mundtlig tilsagn om, at give lån i ejendommen. På trods af at Finn Skytte 7 måneder forinden var blevet tilbudt 5 mio. i lån til køb af en anden ejendom på Sjælland. Finn Skytte havde en rating på 7 i Nykredit.

Ved at opkræve ulovlig moms, var SKAT den direkte årsag til det ”dårlige regnskab” og indirekte årsag til, at Nykredit løber fra sine aftaler. Nu vil SKAT have lukket ned, for Finn Skyttes selskaber. Med ”det dårlige regnskab” var det lykkedes SKAT, at jage alle Finn Skyttes långivere og muligheder væk. Bank opsiger Finn Skyttes aftale, vil have nedbragt gæld med kr. 50.000/mdr. 18 februar 2013 tilbyder Finn Skyttes advokat Niels Lomborg i en mail, at SKAT kunne få udlæg i et datterselskabs ejendom i Sabro, og om Finn Skytte kunne få en mindelig afdragsordning på gælden.

Ejendommen skyldtes der kr. 1,3 mio. på. Og den var vurderet til kr. 7.75 mio. friværdi kr. 6.450.000, som kunne stilles til sikkerhed for gælden.

 

19. feb. 2013 Ankommer SKAT til ejendommen i Sabro for, at foretage en udlægsforretning, og for at få sikkerhed for sit tilgodehavende. Ca. 3 mio. alt i alt.

SKAT afleverer en udskrevet vurdering som er udskrevet den 19. feb. 2013. Vurdering kr. 2,6 mio. En nedvurdering på ca. 70 % af den oprindelige vurdering.

 

Fogeden oplyste Finn Skytte, at hvis han ikke straks indbetalte kr. 100.000, ville hun erklære ham konkurs. Og han fik 30 dage til at skaffe 3 mio. Og på grund af nedvurderingen, ville hun også ville have et udlæg i søsterselskabet Uniskrot ApS ejendom i Randers.

Den trussel fremførte fogeden hver måned det meste af et år. Om at betale kr. 100.000.

Sammen med nedbringelsen på kr. 50.000 til bank og kr. 100.000 til SKAT, drænede det vores ellers så sunde firma for al likviditet. Finn Skytte havde i 2011 en egenkapital i sit holdingselskab på 5,3 mio. (egenkapital i 2014 – kr. 8 mio.)

Men det er lykkedes SKAT, at sætte os skak mat. Med afdrag på kr. 100.000 måneden, og nedsættelse kassekredit, med kr. 50.000. Og udlæg i 2 ejendomme. Med dette mix har SKAT gjort det umulig at finde ny bank og få et lån i en kreditforening eller hos en pantebrevsudlåner.

 

Advokat Niels Lomborg forespurgte SKAT, om det ikke muligt, at flytte de tvangs inddrevne penge på ca. kr. 1,2 mio. som Danish Car Service ApS havde indbetalt SKAT, for at undgå ”en konkurs. ” ”og i stedet give henstand, til der faldt dom i sagen. ” Således, at de indbetalte penge i stedet kunne bruges til, at afdrage den gæld Faxdata ApS havde til SKAT.

 

Vi fik det svar af SKAT, at vi skulle have ansøgt om henstand, inden vi havde betalt beløbet, og SKAT nærmest grinede af os.

 

De to udlæg SKAT foretog i de to søsterselskabers ejendomme, er tilsyneladende ulovlige. Idet skattegælden er Faxdata ApS og er fra 2011 regnskabet. Kan SKAT da ikke bruge en lov fra 2012 til at gå på tværs af selskaberne. Og foretage udlæg som det passer SKAT selv.

 

SKAT’s tilsyneladende ”falske vurdering” begrundes med de her fakta. Der er tilsyneladende lavet en falsk nedvurdering af SKAT på Viborgvej 792, for at fjerne Finn Skyttes egenkapital. Således SKAT kunne erklære ham og hans selskaber konkurs.

 

Der er ingen ejendomme i Aarhus Kommune, som falder med ca. 70 % i ejendomsværdi natten over. Og med tilbagevirkende kraft i 2 år. Til under den pris der er brugt på renoveringen. Nybygget hal kostede kr. 1,4 mio.

 

Finn Skytte skriver til SKAT, for at få en forklaring, på denne drastiske nedsættelse af ejendomsværdien. SKAT svarer:

at SKAT havde to vurderinger på samme ejendom. En hemmelig vurdering: en vi ikke kan se, men som er gældende.

Og en offentlig, en som alle kan se, men ikke er gældende. Er alle vurderinger ikke offentlige?

 

Finn Skytte er ikke enig i den opfattelse SKAT har omkring vurderingen i 2011, som SKAT’s vurderingsmand skrev i sit svar i 2013. Og med hvad der faktisk skete på den vurderingsforretning SKAT foretog i 2011.

Her er Finn Skyttes opfattelse, af hvad der skete i virkeligheden. Vurderingsmanden var på ejendommen for Nykredit, for evt. at lave en nedvurdering, med det formål, at få nedsat stempelmærke udgiften. Dengang oplyste vurderingsmanden, at han kun kunne nedsætte ejendommen med kr. 1 mio. Men ville komme tilbage, når ejendommen var færdig renoveret, og den nye stålhal, var færdig opført. Og lægge samme mio. på igen.

 

Det er samtidig besynderligt, at SKAT så ikke havde rettet sin hjemmeside efter 2 år. Idet SKAT påstår, at nedvurderingen allerede var sket i 2011.

18 feb. Kunne man på SKATs hjemmeside udskrive en vurdering på kr. 7.750.000.

19 feb. Havde SKAT Randers selv udskrevet en vurdering på kr. 2.600.000

19 feb. 2013, umiddelbart efter udlægsforretningen, udskriver selskabets revisor, en vurdering fra SKAT’s hjemmeside på: som nu pludselig igen er på kr. 7.750.000.

 

Efter næsten et års heksejagt, måtte Finn Skytte vælge mellem enten at stoppe med, at betale SKAT de forlangte kr. 100.000 hver måned for at undgå konkurs, og koncentrerer sig om forretningen op og finde en ny långiver.

Finn Skytte er også kommet bag ud med betalinger af sin private skat.

Den samme foged der uøvede inddrivelsen af skat og moms i hans selskaber og truede mod konkurs i næsten et år – er forflyttet til SKAT i Aarhus og er fortsat med inddrivelse af den private del.

 

ER DET ET TILFÆLDE ELLER ER DET REN CHICANE?

 

 

Igangværende justitsmord nr. 3

2005 begynder Finn Skytte, at renovere sin private ejendom.

2005 Renoverede Finn Skytte tagene på hoved og staldbygning. Desuden byggede han en mur. Renoveringen blev færdig i 2005, men muren blev først færdig ultimo 2006.

2008 Begyndte Finn Skytte at renovere det gamle gartneri og pakkerummet samt den gamle heste og kostald. Han ringede ind til Aarhus kommune magistrats afd. 2 - byggesags afdeling. Og forespurgte om det krævede byggetilladelse at renovere de gamle gartneri bygninger. Det blev oplyst, at overholdt Finn Skytte byggeregulativet. Så måtte han godt renovere. Det eneste Finn Skytte ikke måtte var, at udvide km2

i bygningerne.

2009 Kom der et påbud op fra kommunen om: straks at stoppe den igangværende renovering. Der var kommet en klage fra en ”nabo”. Finn Skytte mødte op på Aarhus kommunes tekniske forvaltning for at give en forklaring. Til mødet var sagsbehandlerne, og fhv. jurist Henning Jensen fra juridisk afdeling mødt op.

Under dette møde fik Finn Skytte udleveret en klageskrivelse fra en ”nabo” Efter få sekunder oplyser Finn Skytte, at den klageskrivelse ikke stammede fra en Nabo. Men derimod fra en af Henning Jensens problembørn ved navn: Claus Burmølle. Som han havde haft store problemer med, på et byggeri Aabyhøj.

Finn Skytte oplyste på mødet, at han havde ringet til byggeafdelingen og fået grønt lys til sin renovering og han ikke havde udvidet km 2 i bygningerne, og renoveret på gammel sokkel.

Dagen efter fremsendte Henning Jensen en skrivelse til Finn Skytte med en undskyldning og at arbejdet med renoveringen kunne fortsættes.

 

Finn Skytte mødte Henning Jensen i Aarhus centrum efterfølgende, og kom i snak om den tidligere klagesag. Og Finn Skytte forespurgte, om han kunne få lov til at lave nogle ferielejligheder i de renoverede bygninger.

Det mente Henning Jensen var OK og sendte noget materiale fra Miljøstyrelsen, som beskrev dette emne. Finn Skytte fremsendte så en principal ansøgning om at få lov til at indrette 6 ferielejligheder. Svaret fra Kommunen var, at der blot skulle indsendes nogle tegninger fra en arkitekt. Dette materiale blev fremsendt kommunen. Afslaget fra kommunen var besynderligt, at der ikke måtte bygges 60 ferielejligheder.

(Finn Skytte havde fremsendt tegninger på 6 ferielejligheder med 10 værelser stk.)

Samtidig med ovenstående afslag, kom der en klage fra naboen Kurt Roland Andersen, over muren, som var bygget to – tre år tidligere. Og over bygningernes høje rejsning.

(Otte år tidligere klagede samme mand over, at han kunne se igennem hækken, at der stod containere på ejendommen og mene at de var fyldt med ulovlig affald. Han fik ikke medhold dengang. Så nu der var kommet en mur, han ikke kunne se igennem, var den også gal.)

På grund af klagen, blev mur og bygningerne fra den ene dag til den anden dag ulovlige. På trods af at begge bygninger, var renoveret på gammel sokkel.

Aarhus Kommune mødte op for, at se på forholdene. Der var mødt sagsbehandlere ved Jesper Holmegaard mf. Og deres chef Thomas Bruun var kommet. Finn Skytte havde taget Lars Simonsen, Gert Simonsen, Henning Rasmussen med for sammen at se på de faktiske forhold. Mødet blev holdt på ejendommen Hørslevvej 105. På mødet blev det aftalt, at Aarhus Kommune skulle give en landzone tilladelse til muren og renoveringen. Og hvis den blev omstødt af nye klager skulle der så laves en lokalplan.

Kurt Roland Andersen klagede til Naturklagenævnet over landzonetilladelsen og det endte i Naturklagenævnet med det resultat. At nævnet besluttede at muren og garagebygningen skulle nedrives. Bygningen til ferielejligheder måtte gerne blive der.

Hvordan og i hvilken rækkefølge det er sket, er ikke sikkert.

Men læs om besynderlige forhold er sket i sagen.

Troels Lund Poulsen gik ind i sagen.

Sagsbehandlingen blev frataget en medarbejder og der blev lavet et nyt sagsnummer. (Hvorfor skiftes der sagsnummer!!!!!!!!!!)

Aarhus kommune måtte begynde sagsbehandlingen forfra med de samme spørgsmål som tidligere var svaret på.

Klageren Kurt Roland Andersen, glemte, at betale gebyr, men nævnet skrev og oplyste ham, at sagen ville stoppede, hvis han ikke betalte!!!!!!!!!

Aarhus kommune vendte rundt på en tallerken, og er ikke ikke venlig sindet til at finde en mindelig løsning.

Afgørelsen er sket uden, at nogen fra nævnet har set ejendommen på Hørslevvej 105. Hverken på billeder eller naturel.

Hvordan kan et nævn træffe så drastisk en beslutning, uden en besigtigelse. ????

Finn Skytte har tilbudt Aarhus kommune at beplante muren med efeu, som vil dække muren 100% inden for nogle få år.

Det afslog Aarhus kommune.

Da den hestestald som findes og bruges på ejendommen, bliver ulovlig inden for nogle få år. På grund af for lille højde og for små heste boxe. Spurgte Finn Skytte Aarhus Kommune om lov til at flytte hestestalden hen i garage bygningen.

Det afslog Aarhus kommune.

Sagen skal for retten i oktober måned 2015.

 

 

 

Skatteministre gider ikke svare, på henvendelser.

Når Skrothandler Finn Skytte skriver.

 

Se breve her

Se hele

Momssagen´s dokumenter:

I dato orden

Hvor nogle af dem kommenteres

Se dokumenter

Hør Nick Hækkerup fortælle om momssagen,

og se og hør hvorfor han ikke blev Skatteminister.

 

 

Skrothandler i krig for sin tre millioner kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle medgiver, at Finn Skytte fra Harlev uberettiget et blevet opkrævet for megen moms.

Toldvæsnet vil gerne betale pengene tilbage, menSkatte- og Miljøministeriet slås om regningen.

 

Harlev: 57-årige Finn Skytte fra Harlev vil ikke finde sig i statens tyveri, siger han.

»Det er utroligt, at det kan foregå i et demokratisk land. Jeg er blevet berøvet min grundlovssikrede ret til den ejendom, jeg

erhvervede. Jeg har betalt tre millioner kroner for meget i moms. Det vil jeg gerne have tilbage,

« siger autoophugger Finn Skytte, skrotbil.dk fra Harlev.

Når jeg købte en bil og skrev slutseddel, så var det mig, der ejede den. Men Toldvæsnet påstod, at jeg skulle betale moms af skrotpræmien, fordi det var navnet på registreringsattesten, der bestemte, hvem dejede bilen. Men det var jo mig, der havde betalt for den og havde slutseddel. Derfor var bilen og skrotpræmien min. Staten krænkede min ejendomsret.«

 

Skrothandleren fra Harlev har ganske vist kun gået otte år i skole, men han kan sagtens regne ud, at staten skylder ham penge. Han kan også udlægge teksten i det offentliges forviklede skrivelser og bekendtgørelser sådan, at han er berettiget til et tilgodehavende på tre millioner kroner.

 

Men selvom blandt andet SKAT har sagt god for, at proceduren var forkert, og at han skal have sine penge fremadrettet, så kan de allerede indbetalte ikke komme til udbetaling, før og hvis to ministerier bliver enige om, hvem der skal betale. Sagen har trukket ud i flere år, men nu går Finn Skytte for alvor til angreb. Han allierer sig med Folketingspolitikere og så arbejder han for at få en folkestemning pisket op i en sådan grad, at presset på de ansvarlige får dem til at hoste op med pengene. Desuden går han rettens vej, ligesom Folketingets Præsidium er inddraget.

 

Finn Skytte opdagede misereren ved at hans personlige regnskabsprogram reagerede på, at han betalte moms af den samme vare to gange. Det kunne den ikke registrere.

 

»Jeg kunne se fra starten, at det her var galt. Men det var først i 2006, tingene begyndte at vende. Her fik jeg medhold af SKAT i min påstand men kun fremadrettet,« siger Finn Skytte.

 

»Årsagen til, at man ikke vil betale er, at så skal alle de andre huggere også have penge med tilbagevirkende kraft. Og desuden forsøger man at forhale sagen, så den bliver forældet for de andre, der ikke gør krav gældende løbende. Juristeriet er ren chikane, for sagen er ligetil. Det bevises ved, at systemet kører som det skal i dag, efter man rettede sig ind i 2006.«

 

Han drager i dag til Hovedstaden for at få Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V), der var tidligere borgmester i Randers i tale. Og i morgen Grundlovsdag stiller han op med skrotbiler med påmalede slogans ved miljø-, skatte og statsministrenes taler ved grundlovsmøder.

 

»Stjæler man en bil, skal man aflevere den tilbage. Jeg er ejer af de biler, som staten har påstået ikke er mine. Det er en krænkelse af min grundlovssikrede ejendomsret. Det er værd at demonstrere for på Grundlovsdag,« siger Finn Skytte.

 

»Grundloven gælder også for ministre«, står der blandt andet på de medbragt skrotbiler.

Sagen:

1999: Miljøminister Svend Auken udfærdiger skrotningslov i henhold til EU-direktiv, hvor der kan udbetale skrotpræmie til bilejer.

 

2000: En embedsmand i miljøstyrelsen udarbejder retningslinjer til Toldvæsnet for inddrivelse af moms i forbindelse med skrotning - miljøbehandling. Der skal betales moms af værdien af miljøbehandlingen, hvis man ikke er registreret ejer af bilen. Og bestemmelserne siger, at det er registreringsattesten, der viser, hvem der er ejer bilen. Så når en skrothandler køber en bil med ophug for øje, så skal han betale moms, fordi hans navn ikke er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer. Det kan det ikke, da bilen ikke kan registreres igen, når der er udbetalt skrotpræmie.

 

2002: Miljøstyrelsen finder ud af, at grundlaget for inddrivelse af moms for miljøbehandling af skrotbiler er fejlagtig. Ejeren er den, der har slutseddel på bilen,

 

2005: Skatteministeriet får først nu meddelelse om, at en autoophugger ikke skal betale moms af værdien af miljøbehandling af en bil, han har købt af en kunde.

2006: Der ændres procedure i henhold til den viden, Miljøstyrelsen erhvervede i 2002 og først videregav til skattemyndighederne i 2005. Ordningen anses for at fungere fremadrettet, hvilket betyder, at staten ikke frivilligt vil tilbagebetale moms fra før 2006, selvom det viser sig, at de er opkrævet på fejlagtigt grundlag.

Finn Skytte fra Harlev og ejer af skrotbil.dk Fik af SKAT medhold i, at han ikke skal betale moms for miljøbehandling af biler, han køber.

Finn Skytte vil have den for meget udbetalte moms retur - omkring tre millioner kroner. Han har været gennem flere retslige instanser og skal nu igen i retten.

 

2007: Købehavns Byret sag mod Miljøstyrelsen. Kammeradvokaten kører sagen og Finn Skytte taber med den begrundelse, at han ikke har retslig interesse i sagen, der har generel principiel karakter.

2008: Appellerer til landsretten, der kommer til samme resultat.

 

2008: Også Landsskatteretten går imod.

 

2009: Kammeradvokaten bliver bedt, om at komme med en redegørelse.

16. april 2009: Finn Skytte anker Landsskatterettens afgørelse mod skatteministeriet til byretten i Randers. Den fremmes muligvis til Landsretten.

22. april 2009: Samråd indkaldt af skatteudvalget med miljøminister Troels Lund Poulsen og skatteminister Kristian Jensen, der bedyrer, at en undersøgelse er i gang, men at er der begået fejl, så skal pengene betales.

12. maj 2009: Kammeradvokaten meddelser, at han er inhabil i sagen, fordi den nu er en verserende ved retten. Derfor kan der ikke udarbejdes en redegørelse.

 

Finn Skytte har klaget til Folketingets Præsidium fordi han mener, han er blevet frataget ejendomsrettens ukrænkelighed, da man fejlagtigt påstod, at han ikke var ejer af de bliver, han købte.