FORSTÅ HELE MOMSSAGEN PÅ FEM MINUTTER

 

 

Forstå momssagen på 5 minutter.

Justitsmordet på Finn Skytte i kort udgave.

 

(SKATS KYNISKE SPIL FORTSÆTTER:

Ønskede bestemt dommer i Skattesag)

 

Bemærk her: hvor enkelt momsproblematikken egentlig er. Og se hvordan Miljøstyrelsen SKAT uenigheder, samt vores Retsystem sammen kan manipolere med virkligheden og trylle STATEN FREM SOM "VINDER."

 

SKAT

HAR PÅ GANGSTER METODER STJÅLET KR. 192 mio. kr FRA DE DANSKE AUTOOPHUGGERE.

 

OG DET FORTSÆTTER MED UFORMINDSKET STYRKE. NU OPKRÆVER SKAT MOMS MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT UDEN LOVHJEMMEL.

-----------------------------------------

Burde

 

EU direktiv - Skrotlov - Bekendtgørelse - administrationen af denne.

 

Ikke være identiske.

 

Hvis svaret er ja, så har den Danske STAT via SKAT lavet justitsmord i Skrotsagen.

-----------------------------------------

Hele problematikken i momsskandalen går ud på:

om det er en ejer eller en registreret ejer som kan få en skrotpræmie: Hvis det er ejeren, vil skrotpræmien tilfalde ham, og den er momsfri.

 

Som man ser nedenstående er EU direktiv og Skrotlov identisk

 

 

Miljøstyrelsen´s del af momsskandalen.

 

 

EU direktiv: EJER.

 

Skrotlov EJER.

 

bekendtgørelse 860: REGISTRERET EJER,

 

Vejledning /skrotattest 2000: REGISTRERET EJER.

 

bekendtgørelse 480. EJER.

 

Vejledning /skrotattest 2006: EJER.

 

 

SKAT´s del af momsskandalen.

 

2000 SKM: MOMS AF EGET ARBEJDE.

 

2004 SKM: ENS MOMS I HELE LANDET.

 

2006 SK Februar MOMS AF EGET ARBEJDE.

 

2006 SKM december IKKE MOMS AF EGET ARBEJDE.

 

2009 SKM MOMS IGEN AF EGET ARBEJDE.

 

Domstolene´s: del af momsskandalen.

Højesteretsdom: dommerstemmer 5-0.

 

Vestre Landsdom: dommerstemmer 2-1

 

Konklution af Vestre Landsretsdom

 

Landsskatteretten 2 domme samme sag.

 

 

Om fortolkning af ejer og registreret ejer.

Østre Landsret.

 

Københavns Byret.

 

 

Hvordan kan SKAT.

Få lov til, at rode så mange uvedkommende problematikker sammen i et rent glas vand, at vandet bliver så grumset, at der åbenbart kun er en dommer i vort retssystem, som har holdt tungen lige i munden, og focuseret på begreberne EJER samt REG. EJER.

 

Egentlig helt enkelt. Det var det sagen gik ud på fra starten.

 

Se alle de andre dommere´s opfattelse i både Landsretterne Øst, Vest og Højesteret. De har fuldstændigt forladt forbindelsen til Eu direktivet, loven og retfærdigheden. Og fjernet focus på sagens kerne, med deres indviklede forklaringer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oversigt af momssagen.

 

Momssagen startede med, at vores bogholder ikke kunne fås regnskabsprogrammet

til at ligge moms på samme skrotbil 2 gange. Først når vi miljøbehandlede bilen og senere når vi så solgte skrotbilen som skrot. Der var simpelhen ikke 2 kolonner i vores regnskabsprogram.

 

Vi spurgte vores revisor hvad vi skulle gøre. Og fik at vide, at der skulle laves 2

momskonti til den samme vare. ((((????????))))

 

Det fandt vi ganske usmart og mod de momsregler vi har i Danmark. Derfor begyndte vi

selv at undersøge sagen og gik tilbage til EU direktivet.

 

1999 EU laver et EU direktiv, så skrotbiler kan blive miljøbehandlet ens i alle EU landene .

"At det er den sidste indehaver og/eller ejer frit omkostningsfri kan levere det udrangagerede køretøj til en annerkendt få en skrotpræmie.

 

1999: Miljøminister Svend Auken udfærdiger skrotlov i henhold til EU-direktiv, hvor der kan udbetale skrotpræmie til bilejer.

 

1999: I bekendtgørelse 860, var det ikke en ejer , som kunne få en skrotpræmie. Nu skulle det pludselig være den registrerede ejer fra registreringsattesten, som der kunne få en godtgørelse.

 

2000: En embedsmand i miljøstyrelsen udarbejder retningslinjer til Toldvæsnet for inddrivelse af moms i forbindelse med skrotning - miljøbehandling. Der skal betales moms af værdien af miljøbehandlingen, hvis man ikke er registreret ejer af bilen. Og bestemmelserne siger, at det er registreringsattesten, der viser, hvem der er ejer bilen. Så når en skrothandler køber en bil med ophug for øje, så skal han betale moms, fordi hans navn ikke er registreret i Centralregistret for Motorkøretøjer. Det kan det ikke, da bilen ikke kan registreres igen, når der er udbetalt skrotpræmie. Det på trods af, at der på reg. attesten står: Reg. attest

"Indehaveren af registreringsattesten er ikke herved identificeret, som civilretlig ejer af køretøjet."

 

2000: Vejledningen på bagsiden af skrotattesterne står det helt 100 % klart at det er den reg. ejer fra motorregistret, som kan få en præmie.

 

2002 finder Miljøministeriet ud af, at der er lavet en fejl i både bekendtgørelse 860 og vejledning. Miljøstyrelsen ændrer til en ny: Bekendtgørelse 480. Som retter ind. SÅ LOV, EU Direktiv, Bekendtgørelse er i overensstemmelse.

NU SKULLE SÅ EN EJER KUNNE FÅ SIN TILTÆNKTE SKROTPRÆMIE. Men nej

 

2005: Miljøstyrelsen finder ud af, at grundlaget for inddrivelse af moms for miljøbehandling af skrotbiler er fejlagtig. Ejeren er den, der har slutseddel på bilen.

 

2006: Vejledningen er nu på bagsiden af skrotattesterne ændret og nu står det at det er ejeren som kan få en præmie.

 

2005: Men først i 2005 får Miljøstyrelsen taget sig sammen til, at få det implementeret i praksis. Man begrundede det med mere presserende sager i Styrelsen.

(Miljøstyrelsen nedpriorterer i 3 år, at rette en fejl, som de selv har lavet.)

 

2005: Men med den nye ændring havde man ikke tænkt sig, at den skulle være gældende for autoophuggere.

 

2006: Skatteministeriet får først i 2006 meddelelse om, at en autoophugger ikke skal betale moms af værdien af miljøbehandling af en bil, han har købt af en kunde.

 

2006: Der ændres procedure i henhold til den viden, Miljøstyrelsen erhvervede i 2002 og først videregav til skattemyndighederne i 2005. Ordningen anses for at fungere fremadrettet, hvilket betyder, at staten ikke frivilligt vil tilbagebetale moms fra før 2006, selvom det viser sig, at de er opkrævet på fejlagtigt grundlag.

Finn Skytte fra Harlev og ejer af skrotbil.dk af SKAT medhold i, at han ikke skal betale moms for miljøbehandling af biler, han køber.

Finn Skytte vil have den for meget udbetalte moms retur - omkring tre millioner kroner. Han har været gennem flere retslige instanser og skal nu igen i retten.

 

2007: Købehavns Byret sag mod Miljøstyrelsen. Kammeradvokaten kører sagen og Finn Skytte taber med den begrundelse, at han ikke har retslig interesse i sagen, der har generel principiel karakter.

2008: Appellerer til landsretten, der kommer til samme resultat.

 

2008: Også Landsskatteretten går imod.

 

2009: Kammeradvokaten bliver bedst om at komme med en redegørelse.

16. april 2009: Finn Skytte anker Landsskatterettens afgørelse mod skatteministeriet til byretten i Randers. Den fremmes muligvis til Landsretten.

22. april 2009: Samråd indkaldt af skatteudvalget med miljøminister Troels Lund Poulsen og skatteminister Kristian Jensen, der bedyrer, at en undersøgelse er i gang, men at er der begået fejl, så skal pengene betales.

12. maj 2009: Kammeradvokaten meddelser, at han er inhabil i sagen, fordi den nu er en verserende ved retten. Derfor kan der ikke udarbejdes en redegørelse.

 

2009: Finn Skytte har klaget til Folketingets Præsidium fordi han mener, han er blevet frataget ejendomsrettens ukrænkelighed, da man fejlagtigt påstod, at han ikke var ejer af de bliver, han købte.

 

 

Se Dokumenter i fuld længde.

EU Direktiv

1999 Skrotlov

1999 Bekendtgørelse 860

2002 Bekendtgørelse 480

2006 Bekendtgørelse

2010 Bekendtgørelse

 

 

 

Alle medgiver, at Finn Skytte fra Harlev uberettiget et blevet opkrævet for megen moms. Toldvæsnet vil

gerne betale pengene tilbage, men Skatte- og Miljøministeriet slås om regningen.

 

57-årige Finn Skytte fra Harlev vil ikke finde sig i statens tyveri, siger han. »Det er utroligt, at det kan foregå i

et demokratisk land. Jeg er blevet berøvet min grundlovssikrede ret til den ejendom, jeg erhvervede. Jeg har betalt tre millioner kroner for meget i moms. Det vil jeg gerne have tilbage,« siger autoophugger Finn Skytte, skrotbil.dk fra Harlev.

 

»Når jeg købte en bil og skrev slutseddel, så var det mig, der ejede den. Men Toldvæsnet påstod, at jeg skulle betale moms af skrotpræmien, fordi det var navnet på registreringsattesten, der bestemte, hvem dejede bilen. Men det var jo mig, der havde betalt for den og havde slutseddel. Derfor var bilen og skrotpræmien min. Staten krænkede min ejendomsret.«

 

Skrothandleren fra Harlev har ganske vist kun gået otte år i skole, men han kan sagtens regne ud, at staten skylder ham penge. Han kan også udlægge teksten i det offentliges forviklede skrivelser og bekendtgørelser sådan, at han er berettiget til et tilgodehavende på tre millioner kroner.

 

Men selvom blandt andet SKAT har sagt god for, at proceduren var forkert, og at han skal have sine penge fremadrettet, så kan de allerede indbetalte ikke komme til udbetaling, før og hvis to ministerier bliver enige

om, hvem der skal betale. Sagen har trukket ud i flere år, men nu går Finn Skytte for alvor til angreb. Han

allierer sig med Folketingspolitikere og så arbejder han for at få en folkestemning pisket op i en sådan grad,

at presset på de ansvarlige får dem til at hoste op med pengene. Desuden går han rettens vej, ligesom Folketingets Præsidium er inddraget.

 

Finn Skytte opdagede misereren ved at hans personlige regnskabsprogram reagerede på, at han betalte moms

af den samme vare to gange. Det kunne den ikke registrere.

 

»Jeg kunne se fra starten, at det her var galt. Men det var først i 2006, tingene begyndte at vende. Her fik jeg medhold af SKAT i min påstand men kun fremadrettet,« siger Finn Skytte.

 

»Årsagen til, at man ikke vil betale er, at så skal alle de andre huggere også have penge med tilbagevirkende kraft. Og desuden forsøger man at forhale sagen, så den bliver forældet for de andre, der ikke gør krav gældende løbende. Juristeriet er ren chikane, for sagen er ligetil. Det bevises ved, at systemet kører som det skal i dag, efter man rettede sig ind i 2006.«

 

Han drager i dag til Hovedstaden for at få Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V), der var tidligere borgmester i Randers i tale. Og i morgen Grundlovsdag stiller han op med skrotbiler med påmalede slogans ved miljø-, skatte og statsministrenes taler ved grundlovsmøder.

 

»Stjæler man en bil, skal man aflevere den tilbage. Jeg er ejer af de biler, som staten har påstået ikke er mine. Det er en krænkelse af min grundlovssikrede ejendomsret. Det er værd at demonstrere for på Grundlovsdag,« siger Finn Skytte.

 

»Grundloven gælder også for ministre«, står der blandt andet på de medbragt skrotbiler.