Finansiel Stabilitet ny sag

 

Finabsiel Stabilitet

Att: Henrik Bjerre-Nielsen

 

Læs nedenstående åbne brev.

 

Rettelse

 

Vi har ved en fejl ikke trukket den negative rente fra, men istedet lagt den til de 1,3 % over Cyber 6 mdr. rente.

 

Så regnestykket komme nu istedet til at se således ud:

 

 

Årlig 14.563.201: 100 = 145.632,01

1/2 årligt 145.498,84: 2 = 72.816,00

Vi skal betale 1,3% over cyber rente. 10 bankdage før forfald. som den 17 sep. 2017 var: = 0.1575

1,3 - 0,1575 = 1,1425

72.816,00 x 1,1425 = 83.192,28

 

Betaling kr. 83.192,28

+ 25% moms Kr. 20.798,07

Alt ialt = kr. 103.990,35

 

Iindbetalt kr 159.058,00 - 103.990,35

 

Os tilgode kr 55.067,65

 

Vi har betalt den fremsendte faktura og anmoder om, at få en straks overførsel til: konto reg. 9004 4577370775 på kr. 55.067,65.

 

Samt en kreditnota.

 

Vi anmoder stadigvæk med tilbagevirkende kraft at få revideret jeres beregninger med tilbagevirkende kraft. Det være sig både med den både nedskrevne hovedstol og det afdrag der er tilbagebetalt.

 

Åben brev

 

Kære Direktør Henrik Bjerre-Nielsen.

 

Da Finansiel Stabilitet ikke ønsker at afslutte sagen i mindelighed må vi så have hjælp udefra.

 

 

NB. Henrik Bjerre-Nielsen

gå ind på www.skats-svinestreger.dk og læs om sagen.

 

Men jeg har nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.

 

Hvorfor har Finansiel Stabilitet tilskødet sig selv, vores leasede ejendom fra 1990 i fra Roskilde Banks konkursbo?

 

Med hvilken lovhjemmel har Finansiel Stabilitet kunne gøre det?

 

Hvorfor og hvordan har Finansiel Stabilitet i ledtog med Tinglysnings retten i Hobro, kunne tilsidesætte en tinglyst - en leasingkontrakt - en købsret - en forkøbsret, (hvis formål paragraf endda ikke tillader et skraldespands selskab som Finansiel Stabilitet, at købe ejendommen. I det Finansiel Stabilitet ikke, er et anerkendt pengeinstitut

 

og ikke kan, vil eller må

 

drive ejendommen videre på samme betingelser som Roskilde Bank.)

 

Hvordan kan det lade sig gøre, at Finansiel Stabilitet, nu i snart 10 år har drevet heksejagt på vores leasede ejendom. Vi har siden 1990 haft den leasingkontrakt.

 

Og den har aldrig været misligholdt. Og I har forhindret os og flere gange i, at sælge den??

 

Har I ikke som en stats institution ikke pligt til både at se på mine rettigheder og ikke kun fordi I kan se der er mange penge i denne ejendom. Har I ikke pligt til som afviklings selskab at afhænde den for konkursboet.

 

Har Finansiel Stabilitet lovhjemmel til, at købe, lade denne leasingkontrakt køre videre med underskud år efter år. Lade skatteborgerne betale gildet, samt risikoen for, om det lykkedes at Finansiel Stabilitet vinder en voldgiftssag, over vores Ejendomsselskab. (11 år.)

 

For at tage ejendommen tilbage til Finansiel Stabilitet. Så I kan stjæle min gevinst, som jeg har arbejdet på at få, siden 1990.

 

Er det det man kalder ordentlig arbejde fra Statens side?? I strid med gældende leasingkontrakt. Købsret, forkøbret, falsk tinglysning. Falsk ejerskab af ejendom. Køb af ejendom ud af konkursbo.

Forsøgt at handle med ejendommen til flere sider på trods af en gældende og en ikke misligholdt

kontrakt.

 

HVAD HAR I GANG I??

 

 

Med venlig hilsen

skrotbil.dk aps

CVR 19 86 59 91

 

 

 

Finn Skytte

Tlf. 201 201 84

 

www.skrotbil

 

 

 

 

Den 6. oktober 2017 kl. 11.03.08 +02.00, skrev finn@skrotbil.dk:

Til Finansiel Stabilitet

Nu er der endnu engang en forkert rente beregning på Finansiel Stabilitet`s fremsendte faktura.

 

Desuden er hovedstolen er ikke korrekt. Vi vil derfor anmode om, at få den rigtige beregning fra jer med tilbagevirkende kraft.

Den urigtige hovedstol, som Finansiel Stabilitet bruger er: 14.563.201. Den hovedstol er både afdraget og nedskrevet.

 

I vores opgørelse her har vi brugt jeres forkerte hovedstol, som i sig selv er et meget stort beløb i vor favør.

 

Hvordan kan det ske 2 gange hos Finansiel Stabilitet ??

 

Til orientering:

- Roskilde Bank forsøgte flere gange bevist, at med snyde med renten. Vi måtte indlede en voldgiftssag inden vi fik vores penge ved forlig.

 

Årlig 14.563.201: 100 = 145.632,01

1/2 årligt 145.498,84: 2 = 72.816,00

Vi skal betale 1,3% over cyber rente. 10 bankdage før forfald. som den 17 sep. 2017 var: = 0.1575

1,3 - -0,1575 = 1,4575

72.816,00 x 1,4575 = 106.032,28

 

Betaling kr. 106.129,32

+ 25% moms Kr. 26.532,07

Alt ialt = kr. 132.661,65

 

Iindbetalt kr 159.058,00

 

Os tilgode kr 26.396,35

 

 

Vi har betalt den fremsendte faktura og anmoder om, at få en straks overførsel idag til: konto reg. 9004 4577370775 på kr. 26.396,35.

samt en kreditnota.

Med venlig hilsen

Ejendomsselskabet af 28/6 88 A/S

CVR 87 52 33 14

Finn Skytte

Tlf. 201 201 84

www.skrotbil

 

 

 

 

 

---------- Videresendt besked ----------

Fra: Dorte Mathiasen <dma@finansielstabilitet.dk>

Dato: 3. oktober 2016 kl. 09.45.30 +02.00

Emne: SV: Faktura 27.493

Til: 'finn@skrotbil.dk' <finn@skrotbil.dk>

 

Hej Finn

Tak for at du er vågen. Der havde desværre indsneget sig et ekstra tal i mit regneark – beklager meget.

Vi er næsten enige om regnestykket, dog har jeg en hovedstol på 14.563.201, hvilket giver den lille forskel i din udregning og vedhæftet faktura.

Med venlig hilsen

 

Dorte Mathiasen - Finansiel Stabilitet

Supporter

Koncernregnskab

 

Telefon 46 34 84 12

Fra: finn@skrotbil.dk [mailto:finn@skrotbil.dk]

Sendt: 3. oktober 2016 01:24

Til: Dorte Mathiasen; Pia Skytte

Emne: Re: Faktura 27.493

Hej Dorte

Der er noget galt med din fremsendte faktura. Prøvede at få fat i dig i fredags. Men her er mit regnestykke.

Kan du ikke prøve at regne efter.

Skal vi indbetale det beløb her, og du sender en ny regning.

Hovedstolen er: 14.549.884,00

Årlig 14.549.884,00: 100 = 145.498,84

1/2 årligt 145.498,84: 2 = 72.749,42

Vi skal betale 1,3% over cyber rente. 10 bankdage før forfald.

1,3 - -0,0375= 1,2625

72.749,42 x 1,2625 = 91.846,14

 

Betaling kr. 91.846,14

+ 25% moms Kr. 22.961,54

 

At betale kr. 114. 807,68

Med venlig hilsen

Ejendomsselskabet af 28/6 88 A/S

CVR 87 52 33 14

Finn Skytte

Tlf. 201 201 84

www.skrotbil

Den 26. september 2016 kl. 11.08.25 +02.00, skrev Dorte Mathiasen <dma@finansielstabilitet.dk>:

Hej Finn

Hermed faktura for næste halvår.

Med venlig hilsen

 

Dorte Mathiasen

Supporter

 

Finansiel Stabilitet

Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

1250 København K

Telefon +45 46 34 84 12

dma@finansielstabilitet.dk - www.finansielstabilitet.dk

 

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer kan indeholde fortrolig information, der alene er til brug for den tiltænkte modtager. Har du ved en fejl modtaget denne e-mail, beder vi dig venligst returnere denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer - og herefter slette e-mailen og eventuelle vedhæftede filer i dit it-system uden at kopiere eller videresende denne. På forhånd tak.