Enten vinder Finn Skytte

 

Enten Vinder:

 

Skrothandler Finn Skytte sin sag over SKAT

 

Eller lyver:

 

Vækstminister Troels Lund Poulsen

Udenrigsminister Kristian Jensen

 

overfor:

 

  • Fhv. folketingsmedlem Tom Behnke.
  • Svarer usandt i brev på spørgsmål fra Folketinget.
  • Samråd i Skatteudvalget.
  • Ændrer forklaring i folketinget unden et beslutningsforslag fremsat af socialdemokratiet.

 

SKAT er stævnet af Finn Skytte, som ikke mener, at SKAT har lovhjemmel til, at inddrive moms med tilbagevirkende kraft for årene 2006-2009.

 

SKAT udsendte selv en SKM, som oplyste, at biler kunne købes på købekontrakter.

 

SKAT har selv svaret Miljøudvalget.

 

Skatteministeren personligt giver Finn Skytte ret til at købe biler på købskontrakter,

i en skrivelse til Tom Behnke.

 

Miljøminister Troels Lund Poulsen og Skatteminister bekræfter i et samråd i Skatteudvalget at biler er købt og der er lavet en skrotattest. Skal der ikke betales moms.

 

Hvordan skal Finn Skytte så ikke tro på den person som netop tegner SKAT. Skatteministeren. Og handle derefter. Det samme gjorde de fleste andre ophuggere også.

 

Og SKAT kender åbenbart ikke reglerne.

 

SKAT har været meget hurtig, kreativ og dygtig taktiker. SKAT begyndte nemlig allerede i 2010, at inddrive moms for årene 2006-2009, hos alle landets ophuggere.

 

Stridspunktet er det enkle:

SKAT påstår: at der aldrig har været ændret på praksis. Dog har de flere gange præciseret.

 

Finn Skytte og de andre ophuggere har i årene der er tale om 2006 – 2009 købt skrotbiler på en købekontrakt og selv skrevet skrotattesten under og fået udbetalt skrotpræmien som ejer.

 

I årene 2000-2005 og i årene 2010 og til dags dato skal den tidligere ejer igen skrive under på en skrotattest for at præmien kan udbetales.

 

Skats sagsbehandler Stig Jacobsen besvarer spørgsmål fra Miljøudvalget således:

 

Fhv. Skatteminister Kristian Jensen skriver i et brev til fhv. folketingsmedlem Tom Behnke. ”præciserede man, at skrotpræmien ikke er momspligtig, hvis en ophugger kan godtgøre, at han er ejer af bilen – f.eks. ved købekontrakt – og som ejer får udbetalt skrotningspræmie”

 

Fhv. Skatteminister Kristian Jensen samt Troels Lund Poulsen udtaler i samråd i Skatteudvalget:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fhv. Skatteminister Kristian Jensen drejer 15 dec. 2009 rundt på en tallerken i Folketinget, under behandlingen af beslutningsforslag. Der oplyser han nu det stik modsatte han tidligere havde sagt og skrevet.

(At nu var det igen kun er ejeren på reg. Attesten, som kunne få en skrotpræmie.)

 

17. december kommer SKAT med den nye SKM, som skal lovligøre Kristian Jensen udtalelser i folketinget 2 dage før.

(At nu var det igen kun er ejeren på reg. Attesten, som kunne få en skrotpræmie.)

 

(Og det gjaldt for autoophuggere, som var forpligtet til at modtage skrotbiler.)

 

1. november 2010 retter Miljøministeriet sig ind efter SKAT og laver en ny bekendtgørelse, som går 8 år tilbage til starten i 2000.

 

Og annullerer derved den bekendtgørelse fra 2002, som netop var lavet af miljøudvalget, for at rette op på den fejl der var i den bekendtgørelse fra 2000.

(Hvor man skulle være registreret ejer for, at få en skrotpræmie.)

 

Den tilbageføring er ”Direkte i strid med EU direktiv og skrotlov. Hvor det er ejeren der kan få en skrotpræmie.”

(At nu var det igen kun er ejeren på registreringsattesten, som kunne få en skrotpræmie.)

 

 

Der afsiges dom den 22 oktober 2015

 

 

 

 

Læs om hvilke metoder SKAT tvangsindrev hos Finn Skytte - Uden lovhjemmel.

Tryk her.

 

 

Dom kommer den 22 oktober 2015, som fortæller om SKAT har ret til netop disse penge.

 

 

Læs om sagen her.

 

Dom i Randers

 

ankestævning til Vestre Landsret

 

Extrakt

 

Vestre Landsresstævning tillæg