Dele af Pressen i Danmark vil ikke skrive om momssagen