MAGTMISBRUG

 

Magtmisbrug!!!

Aarhus Kommune/Naturklagenævnet/Kammeradvokat.

Laver Justitsmord og forlanger nedrivning af mur og garage.

 

Naturklagenævnet vil have en mur og en renoveret staldbygning nedrevet.

Som nævnet siger "er skæmmede"

Ingen af nævnets medlemmer, har nogensinde beset ejendommen.

Gælder det ikke om, at få så mange turister til Danmark??

 

 

Vi driver en lille Bed and Breckfast på vores private ejendom.

 

- se vores følgere på Facebook -

https://www.facebook.com/Skyttegaard-%C3%85rhus-258700401174620/?fref=ts

 

- se vores ejendom med bondegårds og ferieudlejning - Vi har turister fra hele verden.

www.skyttesgaard.dk

 

 

Læs: den nye Planlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAGEN FRA START:

 

 

Hørslevvej 105 – privat beboelse.

 

I 2005 udskiftede vi taget på vores stald og hovedbygning, og rykkede vi vores birke hæk op rundt om ejendommen. I stedet for hækken, byggede vi en læmur rundt om ejendommen.

 

2006 ringede jeg ind til Aarhus kommunes bygningsinspektorat. For at spørge om lov til, også at renovere vores gamle gartneri og staklade. Vi forespurgte om regler for at forhøje tagene på de to bygninger. Vi ville gerne have at alle bygningerne lignede hinanden på hele ejendommen.

Kommune oplyste mig, at det ikke krævede en byggetilladelse, at forhøje tagene. Blot vi overholdt byggeregulativet og ikke blev højere end otte meter. Og vi ikke udvidede bygningerne med flere km2 end de eksisterende, som vi havde i forvejen.

 

2007 renoverede vi så de to bygninger, med da vi næsten var færdige, fik vi et påbud fra Aarhus kommune, om, at vi straks skulle stoppe byggeriet, og redegøre for renoveringen.

Påbud fra Aarhus Kommune.

 

2007-09-17 - Aarhus Kommune og Finn Skytte holdt et møde, hvor der blev redegjort for byggeriet.

Finn Skytte kunne identificere den anonyme klager, som viste sig, at have sat det hele i gang. Det var en håndværksmester, som Finn Skytte havde bortvist fra renoveringen. Samme person havde Aarhus kommune tidligere haft problemer med, et andet sted i byen. Kommunen oplyste, at alt var OK og vi bare kunne fortsætte.

Aarhus Kommune giver tilladelse til at fortsætte.

 

 

2008-03-25 - Ansøgning om ferielejligheder.

Da renoveringen var færdig, ansøgte vi kommunen om, at måtte bruge bygningerne til ferielejligheder. Vi havde læst i planloven, at man måtte lave op til 10 ferielejligheder i nedlagte landbrugsbygninger.

Ansøgning om ferielejligheder.

 

 

2008-04-04

Svar på ansøgning: vi skulle fremsende plantegninger.

Svar på ansøgning

 

 

2008 Klager genboen, over vores renovering. Aarhus kommune drejer efterfølgende rundt på en tallerken og giver os endnu et påbud.

Nu bliver mur, staklade og feriehus pludselig ulovlig.

 

 

2008 - Nyt påbud - Kommunen drejer 100 % rundt på en tallerken.

Nyt påbud

 

 

Men efter en besigtigelse af Aarhus kommune besluttede de, at give os en landzone tilladelse til: lovliggørelse af mur, staklade og feriehus.

Besigtigelse af Aarhus Kommune.

 

 

09-11-06 får vi en landzone tilladelse.

Landzone tilladelse

 

 

2009 - Klager naboen over landzonetilladelsen til Naturklagenævn.

Naboklage til Naturklagenævn

 

 

2011-12-19 Godkende Naturklagenævnet vores ferieværelser.

Godkendelse af ferieværelser.

 

men vi skal rykke mur og stakladen ned.

Og der er stadig en retssag kørende, som endnu ikke er afgjort. Nævnet mener at muren er skæmmende i landskabet. Og Stakladen kunne der bygges en førstesal, fordi rejsningen var så høj.

 

Nævnet har aldrig selv set ejendommen i virkeligheden.

 

Og vi kan ikke få oplyst. Hvad der skal laves, for at lovliggøre mur og staklade.

 

Muren kunne man evt. beplante med efeu eller anden vegetation, som så vil kunne dække muren 100 %. Stakladen kunne man fjerne dæk op til kip. Således den blev til et rum.

 

Vi forespurgte Aarhus Kommune om lov til, at bruge stakladen til hestestald. Vores stald er ikke høj nok, til vores store heste. De er opstaldet udenfor huset. Og muren kan beplantes. Men fik et meget arrogant afslag.

Ansøgning hestestald.

Aarhus kommune: afslag.

 

Men med den arogante holdning kørte jeg personligt rundt i Lystrup ved Aarhus. Og på under en time fandt jeg

”4 ulovlieg opførte mure”

 

Jeg er ikke klar over hvilke kreterier Naturklagenævnet mener at min mur er mere skæmmende, end alle andre mure og indretninger rundt i landet.

 

 

Samme genbo har klaget mange gange. Over hvad vi foretager os på ejendommen siden år 2000.

 

2000 klagede genboen over, at han kunne se vores containere og rod på ejendommen, når han kørte på arbejde. Men fik ikke medhold.

 

2003 klagede han over vores møgbunke. Men fik ikke medhold.

 

2005 klagede han over vores møgbunke. Men fik ikke medhold.

 

2006 Klagede naboen over, at hans langsgående lygtepæl var kørt ned af en af vores lastbiler Det viste sig efterfølgende at det var skraldemanden som havde gjort det.

 

2008 klagede genboen over bygninger var blevet for høje.

 

2009 klagede genboen over mur og landzonetilladelse.

(Men klageren havde glemt at indbetale sit gebyr på kr. 500 til Naturklagenævnet, men fik besked fra dem, at han skulle skynde sig at indbetale beløbet, for at de kunne fortsætte sagen.)

Finn Brøndum Skytte været under anklage, siden 2008.

 

 

 

 

2016-06-06 Bliver Finn Skytte Sigtet med følgende anklage ”overtrædelse af planlovens § 64, stk. 1. nr. 1, nr. 2 og nr. 4, jf. § 35, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer § 51, stk. 1, samt § 63, stk. 1, ved som ejer af ejendommen matr. nr. 1 a m.fl., Hørslevvej 105, 8462 Harlev, efter 15. august 2015, at have undladt at efterkomme Aarhus Kommunes på af 20. december 2012 om at fjerne garagen og muren på ejendommen.”

 

Hvor er retssikkerheden.

Hvor mange år skal Aarhus kommune og Politiet have til, at udarbejde en anklage. Og hvad skal man udsættes for som borger??

2008

Skriver Aarhus kommunen således: Det er kommunens vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Men først i 2016 Sigter politiet Finn Skytte.

 

 

Aahus Kommune gav i 2007 tilladelse til at fortsætte byggeriet:

- Læs tilladelse fra Henning Jensen.

 

Med denne accept, har vi fortsat byggeriet i god tro og derfor bliver Aarhus Kommune stævnet for kr. 6 mio. Det kommer til at koste os.

 

Rapport om hvad en nedrivelse af mur og bygning vil koste: Læs.

 

 

Det hele er en farce, Hvis enden bliver, at vi skal rykke mur og stakladen ned. Vil vi drage Aarhus kommune til ansvar for kr. 3.mio. Det så vil have koste os.

Vi fik tilladelse til at fortsætte restaureringen af Aarhus Kommune af skrivelse i 2007.

 

Vi har handlet i god tro.

Det hele har nu stået på siden 2007 og det ser ikke ud til at det stopper indenfor de næste par år.

 

Vi er begyndt at udleje feriehuset med stor succes. Vi har haft gæster rundt fra hele verden.

 

Men efter den nye planlov, fortsætter Kammeradvokaten alligevel retsagen.

 

Og er ikke det, at det hele går ud på. Nemlig at få landområderne op i en høj standard og mere liv. Og få udnyttet de gamle bygninger. Er det ikke også turister vi skal have til Danmark. Og ikke lade et par naboer bestemme.

Og det er med stor forundring, at Naturklagenævn kan træffe så en drastisk afgørelse, i stedet for at afhjælpe med forslag til en løsning med en muren og stakladen der er renoveret på gammel sokkel, som nævnet mener skal gøres for, at det kan godkendes. Og hvordan kan man træffe en afgørelse uden at besigtige ejendommen.

 

Læs dette sammenfattende processkrift.

Her udøver Kammeradvokat & Planklagenævnet tilsyneladende magtmisbrug.

2017-05-11 - Beløb på nedrivning - Sammenfattende processkrift

 

 

Finn Skytte har nu i snart 10 år været anklaget og sigtet.

I 2008 beskyldte Aarhus kommune for overtrædelse af planloven, som var strafbart. Og anmeldte det til Politiet. I 2013 Henvendte politiet sig. Og mere end tre år efter sigtede de Finn Skytte.

Læs wt sammendrag af sagen fra start i år 2000 og til en sigtelse i 2016.

 

 

Finn Skytte kan ikke få fri process.

 

2016-12-23 - Nej til fri Proces - 16-210-10797

2017-03-24 - Nej til fri Process - Afgørelse

2017-05-29 - Nej til fri Proces 16-210-10797

 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30