SKAT I RETTEN

 

SKAT tvangsindrev kr. 1 mio med tilbagevirkende kraft, uden lovhjemmel.

På trods af, at der var rigelig sikkerhed for pengene. Men SKAT havde tilsyneladende en anden plan, og ville lukke Finn Skytte¨s selskaber så man undgik retsagen her. SKAT fjernede simpelhen Finn Skytte¨s egenkapital med et trylleslag ved at sænke

ejendomsværdien i en ejendom med over 70%. Med en tilsyneladende falsk og hemmelig vurdering.

 

Skrothandler Finn Skytte har stævnet SKAT.

Hør: SKATS-svinestreger

 

Sagen handler om SKATs sagsbehandling og arbejdsmetoder, ved at de 5 gange har ændret SKM, for at undgå at skulle betale de Danske Autoophuggere med mindst kr. 192 mio.

(Beløb er oplyst af Kammeradvokaten i 2 indlæg i Højesteret i 2011, uden mulighed for genmæle)

 

(5 ændringer af SKAT¨s egen SKM. 3 ændringer af Miljøstyrelsen´s bekendtgørelse, lykkedes det så SKAT at manipolere det Danske retsystem. At få delvis medhold i Vestre Landsret, 5-0 medhold i Højesteret.

På trods af, at det er i strid med EU direktiv og skrotlov. ) (forstå momssagen på 5 min.)

 

I 2011 begynder SKAT sin indrivelse af moms uden lovhjemmel med tilbagevirkende krav i 4 år.

Det svarer til, at man har en hastighed på vejen med 50 km/t i gennem småbyerne. Og pludselig en dag retter i et stykke papir og meddeler i en bekendtgørelse, at hastigheden er nedsat til 40 km/t 4 år tilbage i tiden. Og begynder at dele bøder ud.

Det er det vi skal i retten med SKAT og slås om.

 

2011 - SKAT fremsendte momskrav på kr . 700.000 + renter og omkostninger.

 

opkræve moms af eget arbejde på daværende tidspunkt "egne skrotbiler". Det er både i strid med SKATs SKM fra dec. 2006, Eu direktiv, Skrotlov og bekendtgørelse fra 2002.

 

2011 - SKAT åbner årene 2007 2008 2009 2010. Og i 2011 fremsendte et momskrav på kr. 700 - 800.000 + renter .

 

Men SKAT havde åbenbart ikke orden i deres egne bekendtgørelser og SKM´er, til at kunne manipolere med Højesteret og vinde sagen. Derfor ændrede SKAT sin SKM TILBAGE TIL FØR DEC. 2006. Det skete for at SKAT kunne tilpasse sin sag inden Højesteret. Men fra før dec. 2006 havde SKAT og Miljøstyrelsen i over 4 år, været ganske uenige om fortolkningen af loven. Derfor blev SKAT nødsaget i 2010, at ændre sin praksis og SKM tilbage til før dec. 2006. Og tvang Miljøstyrelsen til, at gå tilbage til 2000, og ændre sin bekendtgørelse. Men efter Højesterets dom og praksis ændring. NU Arbejder SKAT i strid med skrotlov og EU.

 

SKAT indrivelsesmetoder og værktøjer er skandaløse.

SKAT vil lave udgående fogedforretning den 19 feb. 2013 i Sabro. Og skal lave et udlæg på ca. kr. 3 mio.

Vor Advokat tilbød den 18 feb. 2013 at SKAT kunne få udlæg i et søsterselskabs ejendom. Ejendomsværdi kr. 7.750.000.

Gæld i ejendom. kr. 1.200.000

 

19. feb. 2013 møder SKAT op, og oplyser, at der er ikke sikkerhed nok i tilbudte ejendom. Ville have udlæg i endnu en ejendom.

SKAT havde hjemmefra den 18 feb. 2013. Printet en udgave af en besynderlig ejendomsvurdering på kr. 2.600.000

19. feb. 2013 Printer vi selv endnu ejendomsvurdering ud, som igen viser en ejendomsvurdering på 7.750.000

Marts 2013 får vi lavet en privat ejendomsvurdering på Kr. 5.725.000

Maj 2014 får vi lavet en privat ejendomsvurdering på Kr. 8.000.000

Historiske vurderinger.

 

Hvilken interesse har SKAT i at sænke vores ejendomværdi med over 70%. ??

Hvordan kan SKAT udskrive en vurdering på 2.600.000 den 18. feb. 2013 ??

Hvordan kan vi flere år efter vurderingen skulle have været ændret, selv udskrive en vurdering på kr. 7.750.000. ??

 

 

Se SKATS svar med en historie om hemmelig vurdering: hemmelig vurdering.

 

Det kan ikke være rigtig, det som SKAT her skriver i hemmelig vurdering, og at vurderingen har været gældende siden 18 november 2011.

 

Hvorfor kunne SKAT ikke give henstand indtil sagen her bliver afgjort at Retten i Randers??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAT har inden sagen er startet ved Retten i Randers, tvangs inddrevet knap kr. 1 mio + renter med tilbagevirkende kraft, som Skrotbil har måtte afdrage med kr. 100.000 om måneden. En måned tog SKAT selv kr. 300.000, som var en refusion af moms.

 

 

 

 

 

Som har fået fatale konsekvenser for vores Skrotbil .

 

 

eløb pludselig indbragte et underskud på samme beløb i Danish Car Service ApS¨s 2011 regnskab.

 

og samtidig brugt falsk ejendomsvurdering,

 

eløb pludselig indbragte et underskud på samme beløb i Danish Car Service ApS¨s 2011 regnskab.

 

 

 

 

 

 

Eks-skattechef Peter Loft angriber retssikkerheden hos SKAT:

Davids kamp mod Goliat

Se link i BT

 

Skarp kritik: Skat sparer på retsikkerheden

Se link BT

 

Skat beskyldes for bøllemetoder på bilområdet

Se link BT