63.000 biler årligt

Sandheden i momssagen, om:

SKATS-Svinestreger

imod Skrothandler Finn Skytte.

finn@skats-svinestreger.dk - www.SKATS-svinestreger.dk

www.skrotbil.dk  - www.skyttesgaard.dk  -

63.000 skrotbiler forsvinder årligt i Danmark
Ulovlige hjemmesider, ulovlig markedsførelse, ulovlig ophugning af skrotbiler,
ulovlig eksport af skrotbiler & efterfølgende 
hjemtagelse af afgift. (se kontanten i DR) 
Skrivelse til Tidligere Miljøminister & SKATS Direktør Merethe Agersgaard
Der er 3 år siden - Myndighederne har intet foretager sig ikke engang svaret.

Nu har vi  skrevet til Miljøminister Lea Wermelin
& sendt brevet i kopi til:

Finansminister Nicolai Wammen - Justitsminister Nick Hækkerup - Skatteminister Morten Bødskov Erhvervsminister Simon Kollerup-  Miljøstyrelsen: Direktør Lars Hindkjær - Miljøstyrelsen: Sebastian Bach Scagensstierne - Aarhus Politi. Helle Kyndesen - Rådmand i Aarhus kommune: Bünyamin Simsek – Teknik & Miljø Teknisk Udvalgs formand Kjeld Hvaldsø - Teknisk Udvalgs næstformand Ango Winther - Teknisk Udvalg Louise Lindskrog - Teknisk Udvalg Jan Ravn Christensen - Teknisk Udvalg Liv Gro Jensen - Teknisk Udvalg Heide Bank Teknisk Udvalg Almaz Mengeza Aarhus Kommune: Birgitte Kloppenborg Skrumsager – Miljøafdelingen Aarhus kommune: Jens Tikær Andersen - Bureau Veritas: Morten Bertelsen - Nørreskov Miljøteknik: Poul Jørgensen - Motormagasinet: Kim Lesanner - DR Østjylland: Dagmar Iben Østergaard 


Bilag 1

Bilag 2 Rapport